نوه آیت الله حائری پا جای پای سعید طوسی گذاشت

میثم بازیاری

 

اخبار سوء استفاده یک معلم از حدود ۴۰ نفر از دانش آموزان پسر یک دبیرستان در غرب تهران خود به نوبه خود تکان دهنده و دردناک می باشد.

آسیب های روحی و روانی وارد شده بر این دانش آموزان و خانواده هایشان قطعا تبعات زیادی را درکوتاه مدت و بلند مدت به همراه خواهد داشت.

اما نکته ای که این اتفاق را دردناک تر میکند وابستگی این معلم متجاوز به قدرت های ثروت و حاکمیتی باشد.

بنا بر اخبار واصله این شخص نوه آیت الله حایری امام جمعه سابق شیراز می باشد.

نوه ای که با الگوبرداری از حرکات و رفتارهای خانوادگی و وابستگان به حاکمیت می خواهد پا جای پای سعید طوسی بگذارد.

چون این متجاوزان حکومتی می دانند به لطف حاکمیت از هرنوع محاکمه ی منصفانه ای و هر نوع مجازاتی مصون می باشند.

اینان می دانند پرونده تجاوزهایشان با یک دستور حکومتی مختومه می گردد.

اینان می دانند که با رانت حمایتی حاکمیتی بر جان و مال و ناموس مردم سیطره دارند.

اگر پرونده سعیدطوسی به سرانجام رسیده ، پرونده این آقا زاده هم به سرانجام خواهد رسید.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما