کلا ما ایرانیان در تک روی استاد هستیم / داش فرید صلواتی

کلا ما ایرانیان در تک روی استاد هستیم .
در طول تاریخ اگر دقت کرده باشید ،هیچگاه در کار گروهی موفق دائمی نبوده ایم .
شاید در مواردی موفقیت چشم گیری به دست آورده باشیم ولی زودگذر بوده است . و دائمی نیست .
همه گروهها با اندیشه های متفاوت اعم از مسلمان ، کمونیست چپی ، راستی و… برای پیروزی انقلاب دست به دست هم داده تا به هدف برسیم .
همین که به هدف نائل آمدیم نتوانستیم این پیروزی را نگه داریم و تلاش کردیم به مرور همدیگر را قلع و قمع کنیم تا به همدیگر ثابت کنیم که باعث و بانی انقلاب بوده ایم.
فرهنگ بدیست در این جامعه که سالهاست در حال پیاده شدن است . و جالب است که آنقدر ضربه می خوریم و نمی دانیم از کجاست .
تا وقتی آقای کرباسچی شهردار تهران بود شهر می چرخید ، پروژه ها در حال ساخت و ساز بود . درست است گرانی زمین بیداد میکرد ولی هر کسی منافع خودش را در نظر گرفته و از این آب گل آلود ماهی می گرفت .
چون کسی برای شخص مدیر شهری تصمیم نمی گرفت خود بهتر می دانست چه خوب است و چه بد .
مشورت خوب است ولی تا جایی که افرادی که مورد مشورت قرار می گیرند از تخصص بالایی برخوردار باشند .
شورای شهری طرح خوبی بود، ولی نه برای ما جهان سومی ها که هنوز فرهنگ جمعی نداریم .
حزب راستی ها می آیند یک داستان دارند ، چپی ها می آیند یک تز دارند.
همه فکر می کنند حزبشان بهتر از دیگر احزاب فکر می کند . به مرور همه پروژه ها می خوابد .
ساختمان پلاسکو فرو می ریزد ، ترافیک شهری بیداد می کند . مراکز فرهنگی شهر تکلیفشان معلوم نیست که هدفشان چیست .
کسانی برای ما در فرهنگ شهری تصمیم گیری می کنند که هیچ اطلاعی از فضای شهری و اجتماعی ندارند .
چون در اجتماع مشهور هستند به خود اجازه می دهند هر تصمیمی را بگیرند .
مثلا یک ورزشکار به خاطر موقعیتی که داشته و رای آورده به خود اجازه می دهد برای دیگر اعضای شورا تعیین تکلیف کرده و در جلسه شورا درس اخلاق و ایمان و مذهب دهد .
در همه گروهها دچار همچون مشکلاتی هستیم .
مثلا در جمع مراجع دینی هم هیچکس دیگری را قبول ندارد . هر کس فکر می کند بهتر از دیگران دین و مذهب را می فهمد.
هیچگاه دیده نشد از پیشرفت افراد لذت ببریم .
اگر خود به جایی نرسیدیم نتوانستیم تلاش کنیم دیگران به درجات عالی برسند .
کلا این فرهنگ در جامعه ما بیمعناست . گویا هر کسی این اخلاق را داشته باشد لقب اسکول برازنده اش است
داش فرید خوشحال بود در انتخابات شورای شهر اخیر در کشور ، که بیشتر از اعضای اصلاح طلبان رای آوردند فرهنگ جمعی پیاده شود .
چه خیال باطلی .
فرهنگ جمعی کاری به اصلاح طلب و اصولگرا ندارد .
وقتی درونمان فرهنگ جمعی وجود نداشته باشد . هر جمعی بیاید آش و کاسه همان خواهد بود .
برای همین در این اوصاف نه اصولگراها در این سالها به جایی رسیده اند و نه فرصت طلبهای به اصطلاح اصلاح طلب نما .
تا وقتی هدف مشترک ملاکمان جامعه مان نباشد .
سعی مان بر این است که تنها درون خانه هایمان را بزک دوزک کنیم ولی از نمای زیبای بیرون ساختمان خبری نیست .
می ترسیم کسی پیشرفتمان را ببیند و چشممان زند .
بسیاری با رفتار غلط تلاش می کنیم تنها فرزندانمان را بهترین مدرسه ثبت نام کنیم.
برایمان مهم نیست کاری کنیم که همه فرزندان این کشور شرایط رفتن به بهترین مدرسه خوب را داشته باشند .
بیگانکان هم خوب به این فرهنگ غلطمان پی برده اند .
برای همین نود درصد قبولی های نابغه های دانشگاه شریفمان به خارج از کشور کوچ می کنند .
و متولیان فرهنگی وعلمی ما از افراد ضعیف انتخاب می شوند .
چون ملاک انتخاب این افراد بر مبنای خود شیرینی و چاپلوسی است .
تک محورها از این اخلاق خوب استقبال می کنند .
فرهنگ گروهی تنها در راه پیمایی اعتراضی و احساسی و شرکت در انتخابات خلاصه نمی شود .
فرهنگ گروهی به کاریزما و لیدر احتیاج ندارد. که روزی لیدر و کاریزما نبود همه چیز بر زمین بماند .
مگر غربیان برای فعالیت های گروهی خود کاریزما دارند؟
فرهنگ گروهی اینگونه است که بفهمیم خودرو پراید باعث بدبختی ماست و ناخوداگاه همه به آن درجه از آگاهی برسیم که نباید از این سیاره مرگ استفاده کنیم.