خبر تجاوز معلم یک مدرسه به تعداد زیادی دانش آموز ، لزوم بازگشت به سند ۲۰۳۰ را عیان تر نمود

راه سبز امید

 

خبر تجاوز معلم یک مدرسه به تعداد زیادی از دانش آموزان پسر تهرانی واقعا بهت آور و شرم آور است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی که با یک تشر رهبری

سراسیمه اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو جهت ارائه آموزش جنسی به دانش آموزان را لغو کرده

متهم ردیف اول این پرونده و هزاران جرم کشف نشده دیگر است.

امیدوارم که این پرونده با دستور ویژه از سوی مقامات عالیه نظام به سرنوشت پرونده سعید طوسی گرفتار نشود.

جا دارد که وزیر آموزش و پرورش به جای مقصر کردن مدیران زیر مجموعه اش ،

جرات ارائه گزارش به رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این حادثه

و تبعات ناشی از لغو سند ۲۰۳۰

و لزوم بازگشت به آن را داشته باشد.

و اگر این جرات را ندارد.

لااقل جرات استعفا از مقامش را داشته باشد.

و بار این گناه و داغ این ننگ را بر دوش نکشد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

One thought on “خبر تجاوز معلم یک مدرسه به تعداد زیادی دانش آموز ، لزوم بازگشت به سند ۲۰۳۰ را عیان تر نمود

Comments are closed.