رهبری متهم ردیف اول پرونده آزار جنسی در مدرسه پسرانه تهران

راه سبز امید

 

آزار جنسی دانش آموزان مدرسه پسرانه ای در غرب تهران موضوعی بسیار مهم و قابل بحث و بررسی است.

چطور می شود در یک مدرسه فردی از اولیای مدرسه اقدام به تحریک جنسی دانش اموزان کند.

و آن ها را وادار به آمیزش جنسی با یکدیگر نماید.

و خود نیز اقدام به آزار جنسی آنها نماید.

و همه دانش آموزان از این راز باخبر باشند.

اما هیچ یک از مدیر و معلمان و اولیای دانش اموزان خبردار نشوند.

تا این که یکی از اولیا خود از تغییر رفتار فرزندش و با پرس و جو از او متوجه این موضوع شود.

این حادثه به خوبی گویای این واقعیت است که قبح این مسئله در جامعه ما باعث شده تا این راز پنهان و سر به مهر بماند.

و اگر این دانش آموزان دختر بودند.

احتمال افشای آن توسط والدین آن ها به مراتب کمتر بود.

و این همان موضوعی است که در فیلم” هیس دختران فریاد نمی زنند” به آن پرداخته شده و دیدن آن به شدت مرا تحت تاثیر قرار داد.

از این جا اهمیت موضوع آموزش جنسی به دانش آموزان روشن می شود.

نفس آموزش جنسی در مدارس باعث می شود تا قبح این مسئله در جامعه ریخته شود.

و رازهای پنهان از پرده برون افتد.

آموزش جنسی در جامعه ما چرا باید اینقدر قبیح باشد؟

این قبح باعث شده تا اموزش جنسی نه در خانه توسط والدین به فرزندان داده شود و نه در مدارس.

و در نتیجه دانش آموزان آموزش های نادرست را از فضای مجازی بگیرند.

و دچار انحرافات جنسی شوند.

و این موضوع را از خانواده های خود پنهان دارند.

تا وقتی که ازدواج کنند.

و انحرافات جنسی آن ها توسط همسرانشان کشف شود.

و کار به جدایی کشد و خانواده ها از هم بپاشد.

و فرزندان آن ها بی سرپرست شوند.

گناه این بر گردن کیست و متهم کیست؟

آموزش جنسی مانع از انحرافات و بیماریها و عادات ناپسند جنسی می شود.

آموزش جنسی در خود قران آمده است.

آن گاه که عمل قوم لوط را تقییح کرده است و حضرت لوط اولین پیامبری بود که به دستور خداوند به قوم خود آموزش جنسی داد.

و آن ها را از هم جنس بازی برحذر داشت.

و برای تشویق آنها به رفتار درست جنسی آمیزش با دختران خود را به انها پیشنهاد داد!

آموزش جنسی در خود رساله های عملیه مجتهدین و در روایات معصومین امده است.

اولین کتاب آموزش جنسی در فقه شیعه همان کتاب حلیه المتقین است.

امروز رهبر ایران که به رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی سریع به این حادثه و مجازات مجرم را صادر کرده جا دارد از خود بپرسد و هم از او پرسیده شود که بر طبق چه منطق و با چه مجوزی او دستور لغو اجرای سند ۲۰۳۰ را به بهانه اموزش جنسی دانش آموزان صادر کرده است؟

این سند مگر چیزی به جز همان آموزه های لوط پیامبر به قوم خود است؟

سند ۲۰۳۰ فقط بر آموزش جنسی دانش آموزان تاکید دارد.

و هیچ محتوای آموزشی برای آن تعیین نکرده و آن را موکول به خود دولت ها متناسب با فرهنگ بومی خویش کرده است.

اگر قرار باشد کسی را به خاطر وقوع این حادثه بسیار زشت سرزنش کرد او کسی به جز رهبر ایران نیست.

او متهم ردیف اول این پرونده است.

زیرا او در حادثه مشابه دیگری که برای شاگردان مدرسه قرآنی رخ داده بود.

و متهم پرونده کسی به جز قاری قرآن و معلم صوت ولحن محبوب رهبر ایران نبود،

علی رغم داشتن چندین شاکی خصوصی و شواهد و مدارک متقن در پرونده دستور منع تعقیب صادر کرده بود.

براستی چرا؟؟

مگر لوط پیامبر همسرش را بخاطر معاونت در جرم از خود طرد نکرد.

و به دستور خدا او را در میان عذاب شدگان تنها نگذاشت؟

پس چرا یک معلم قرآن صرفا به خاطر نزدیکی اش به رهبر ایران باید از مجازات منع شود؟

اتفاقا مجازات او در مقام یک معلم قرآن باید مضاعف و مشدد و بدون هیچ تخفیفی باشد.

زیرا وقتی یک معلم قرآن و قاری قرآن که باید عامل به قرآن باشد چنین کند آنگاه از دیگران چه انتظاری هست؟

 

نگام ، ناگفته های ایران ما