چرا هیچ کس از افطاری های میلیاردی رهبری حرفی نمی زند؟

میثم بازیاری

 

فضای مجازی و رسانه ها پر است از رد دعوت افطاری رییس جمهور توسط هنرمندان.
گویا مسابقه ای در میان است و همه می خواهند در اعلام برائت از رئیس جمهور منتخب از بقیه جلو بزنند.
سفره های خالی مردم نقل زبان هر مجلسی شده.
همه می خواهند حسن روحانی را قربانی کنند در بزم همدردی تبلیغاتی با مردم گرسنه.
اما درست در یک گوشه دیگر هر شب ضیافت افطاری برپاست.
همه به دست بوسی سلطان می روند.
بزمی بزرگ با تحفه های چند ملیونی برپاست.
نمونه اش را بخواهیم مثال بزنیم همین امشب شعرا و نویسندگان گزینشی به دست بوسی رهبر ایران می روند.
فارغ از دردهای جامعه شعر می خوانند و می خندند.
مدام به ساعت هایشان خیره می شوند که زودتر این بزم تمام شود و نوبت دریافت سکه های اهدایی رهبر فرا برسد.
در افطاری های رهبری همه چیز عادی است.
هرشب میلیاردها تومان خرج می شود و هیچ کس ککش هم نمی گزد.
هیچ هنرمندی انصراف نمی دهد.
هرچه باشد سفره سلطان از سفره حسن روحانی چرب و چیلی تر است و سفره ای است پر از زرق و برق سکه های طلا.
چشم هایتان را ببندید و به صدای سکه ها در جیب سلطان گوش جان بسپارید.
خیالتان راحت آب از آب تکان نمی خورد.
سفره ی مردم که ربطی به شما عزیزان گزینشی ندارد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

2 thoughts on “چرا هیچ کس از افطاری های میلیاردی رهبری حرفی نمی زند؟

Comments are closed.