یک بام و دو هوای حاکمیت در برخورد با خودی ها و غیرخودی ها

 

علی احتشام

 

مشکل کشور ما این است که اجرای منطق یک بام و دو هوا و نیز قاعده خودی و غیرخودی به نحو چشمگیری در آن جریان دارد.

به عنوان مثال چند شب پیش ، بی بی سی از محمد حسین جعفریان از خبرنگاران و روزنامه نگاران اصول گرا ساکن مشهد دعوت کرده بود که در باره سخنان انتقادی سحر محرابی در دیدار با رهبری صحبت کند.

او هم که به تازگی از پای منقل بلند شده بود به طرفداری از آقا مشغول سخنان با حرارتی بود ، حالا بی بی سی بابت این مصاحبه ها چند پوند به آن شخص می دهد ما کاری به این بخش ماجرا نداریم.

اما این فرد چون به زعم حاکمان اقتدارگرا خودی است ، راست راست می گردد و با این شبکه به تعبیر دلواپسان معاند مصاحبه می کند و مورد هیچ گونه مواخذه ای قرار نمی گیرد.

اما حسن فتحی از رزمندگان جنگ و برادر دو شهید را دوباره به خاطر مصاحبه با بی بی سی دستگیر و زندان می کنند.

جالب آن که در بارداشت قبلی  حسن فتحی به خاطر این که به او فشار وارد کنند ، بنیاد شهید حقوق مادر ایشان را قطع کرده بود.

از همه مهم تر حسن فتحی در جمع دوستان تعریف می کرد که در زندان زمانی که از بلندگو نام مرا خواندند و به دفتر بازداشتگاه که رفتم تازه فهمیدم که حکم آزادیم صادر شده است.

به خانواده اطلاع دادم و آن ها به دنبالم آمدند.

سوار خودرو شدم و هنوز چند کوچه یا خیابانی از اوین نگذشته بودم که به محض به کار انداختن موبایل اولین تماس از بی بی سی بود که آزادی مرا تبریک گفت و نظرم را جویا شد.

فتحی می خندید و می گفت من و خانواده ام تا آن زمان نمی دانستیم که چه وقت آزاد می شوم اما بی بی سی از آزادی من خبر داشت

هم چنین دو روز بعد از سخنان اعتراضی دبیر جنبش «عدالتخواه دانشجویی» مقابل رهبری ، نیرو‌های امنیتی اقدام به بازداشت وی می کنند.

محمدجواد معتمدی‌نژاد، در جریان دیدار گروهی از دانشجویان با رهبر، از نبودن آزادی جهت بیان اعتراض ها ، برای اقشار مختلف انتقاد کرده بود.

او به رویه‌های ناعادلانه در قوه قضائیه ، رفتار نیروهای به‌اصطلاح انقلابی و محدود شدن آزادی اعتراض های کارگران و کامیون داران اشاره کرده بود.

دو روز بعد، معتمد‌نژاد به همراه میثم صفاییان در محل اعتراض کامیون داران در میدان بار تهران بازداشت شدند.

گفته می‌شود همسر و دو فرزند میثم صفاییان هم به همراه وی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شده‌اند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما