ششمین موج پوپولیسم در ایران ، پوپولیسم مانع اصلی توسعه و اصلاحات در ایران

راه سبز امید

 

پوپولیسم به معنای عوام زدگی و عوام گرایی و عوام فریبی روشنفکران و خواص است.

در تاریخ معاصر ایران می توان حزب توده را بانی و بنیانگذار پوپولیسم و توده گرایی در ایران بر پایه اندیشه چپ و مارکسیسم دانست.

حزبی که خواهان برپایی انقلاب کارگری در یک جامعه کشاورزی بود.

پس از آن دکتر مصدق تحت تاثیر افکار چپ با جنبش ملی کردن صنعت نفت این راه را ادامه داد.

ملی شدن نفت پوششی برای دولتی شدن آن و واریز شدن درآمد نفت به حساب دولت ها در ایران و در سراسر خاورمیانه شد.

امری که موجب گسترش اقتصاد دولتی و تحکیم دیکتاتوری و به محاق رفتن دموکراسی در ایران شد.

سپس شاه سابق ایران با الهام از تفکرات چپ و برای مقابله با خطر چپ گرایی

با دست زدن به اصلاحات ارضی در چارچوب انقلاب سفید

برای کسب محبوبیت در میان روستاییان و ترویج شاه پرستی در میان انها این راه را ادامه داد.

سپس بنیانگذار جمهوری اسلامی در لباس یک قدیس و زاهد

پرچمدار پوپولیسم دینی در چارچوب انقلاب اسلامی گردید.

او سوار بر موج پوپولیسمی شد که دکتر شریعتی به راه انداخته بود.

او نظام دینی را در ایران بنیاد نهاد.

و تحت تاثیر افکار چپ‌ و حزب توده متمایل به اشرافیت ستیزی و آمریکا ستیزی شد.

سپس نوبت به احمدی نژاد رسید.

تا با ترویج موعود گرائی و شیعه گری و احیای موج دوم انقلابی گری

تحت پوشش اشرافیت ستیزی و عدالتخواهی

و با توزیع فقر از طریق توزیع یارانه

بر آن شد تا راه اصلاحات را در ایران سد کند.

از آن جا که جانشین بنیانگذار جمهوری اسلامی خود فاقد کاریزما و مشروعیت لازم بود

انجام این امر را به فردی سپرد که دست پرورده انجمن حجته بود

و نظرش به او نزدیک تر بود.

پوپولیسم مانع اصلی توسعه و اصلاحات در ایران است.

و علت اصلی ظهور آن فقدان مشروعیت و دموکراسی و وجود فقر مادی و عقب ماندگی فرهنگی است.

ایران با پشت سر گذاشتن پنچ موج پوپولیستی

شامل چپگرائی ملی گرایی شاهپرستی اسلام گرائی و شیعه گری

در طی هشت دهه اخیر از چرخه تمدن دنیا عقب افتاده

و دچار عقب ماندگی مفرط در همه بخش ها گردیده است.

آیا ششمین موج پوپولیستی در ایران

برای براندازی نظام ورشکسته دینی و بازگشت به نظام سابق سلطنتی در راه است؟

این سرابی است که منجر به نابودی و تجزیه ایران خواهد شد

سرانجام ایران با این موج های پیاپی پوپولیستی به کجا خواهد رسید؟

مردم و روشنفکران ایرانی تا به کِی در دام پوپولیسم و عوام زدگی و عوام گرایی اسیر خواهند بود؟

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

2 thoughts on “ششمین موج پوپولیسم در ایران ، پوپولیسم مانع اصلی توسعه و اصلاحات در ایران

  • ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ at ۱۲:۲۴ ب٫ظ
    Permalink

    حزب توده شاید در اجرای پیشبرد اهدافش از پوپولیسم استفاده کرده است ولی این استفاده در کار مصدق ناخواسته بوده وربطی به استفاده عوام فریبی ندارد خواستگاه مصدق طبقه متوسط وروشنفکر وخواهان دمکراسی بود که در اثر مقابله همان عوام شاهپرست ودینپرست سقوط کرد نه توسط اصلاح طلبان یا روشنفکران .اصلاحات اضی وانقلاب سفید آنهم همینطور بود او قصد راضی کردن عوام را نداشت او اصلاحاتبرای توسعه ودمکراسی را از بالاشروع کرد وشاه پرستی وشاهدوستی هم جزو اهداف پایینتر او بود که محقق شد وانقلاب اسلامی را نمیتوان موجی پوپولیستی انگاشت ولی توسط روحانیون هم خمینی وهم خامنهای به پوپولیستی تنزل ومنحرف گردید که احمدینژاد حاصل این تلاش وتنزل بود که به تمامی حاصل موجی پوپولیستی وحامی پوپولیسم وعوام فریبی غیر متخصصانه وغیر روشنفکرانه وغیر توسعهگرایانه ودمکراسی بود

  • ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ at ۱:۳۸ ب٫ظ
    Permalink

    منظور این نیست که از ارزش کار بزرگ مصدق در ملی کردن نفت کاسته شود. اما او در ۳۰ تیر بر موج پوپولیسم دینی سوار شد و و بر علیه شاه و قانون اساسی مشروطه کودتا کرد. و راه برای کودتای شاه بر علیه خود را باز کرد. همینطور ملی شدن صنعت نفت به سود دولت ها در ایران تمام شد و برای ملت ما سودی نداشت. زیرا نفت دولتی شد نه ملی. سودش به جیب مدیران دولتی رانتخوار و هیات حاکمه نفتخوار رفت و دودش به چشم ملت ایران.

Comments are closed.