گزارشی تکان دهنده از تجارت مرگ در زندان عادل آباد شیراز

مهردا شاکری

 

زندان عادل آباد شیراز از سال ۱۳۸۵ به عنوان اولین زندان پاک کشور معرفی گردید.

زندانی که سیگار و مواد مخدر در آن ممنوع شد.

و با اقدامات مناسب مدیرکل وقت زندان های فارس ، فضای زندان تا حدود زیادی به یک فضای آموزشی تبدیل گردید.

اما این روزها حال و روز زندان عادل آباد اصلا خوش نیست.

در بند ویژه زندان که یک بند تنبیهی است برای زندانیان خاطی در زندان ،

یک فاجعه در حال رخ دادن است.

بند ویژه زندان عادل آباد که با وجود زندان هایی با رفتارهای پرخطر در زندان می بایست از ضریب امنیتی بالاتری برخوردار باشد.

و نظارت بیشتری بر آن باشد،

متاسفانه تبدیل به محل دپوی مواد مخدر صنعتی گردیده است.

تجارت مرگ در این بند پر از سود است .

روزانه چندین میلیون تومان از فروش خرده ای ماده مخدر شیشه عاید قاچاقچیان میشود.

شیشه به راحتی از بند ویژه به بندهای دیگر منتقل می شود.

به نظر می آید تعداد خیلی خیلی اندک از ماموران زندان در این تجارت مرگ و پرسود دست دارند.

بند ویژه زندان عادل آباد آرام آرام دارد کل زندان عادل آباد را با تجارت مرگ آلوده می کند.

سکوت و بی اعتنایی اداره کل حفاظت زندان های فارس در این زمینه تامل برانگیز است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما