ائتلاف لاریجانی- اصلاح طلبی هرگز شکل نمی گیرد / مهرداد سایه وند

🌀 انتخابات هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی گرچه منجر به ابقای هیئت رییسه ی قبلی و به خصوص تداوم ریاست لاریجانی بر مجلس شد اما بیش از هر زمان دیگری مشخص نمود حضور و وجود لاریجانی در لیست امید اسفند ٩۴ بیش از آنکه ایجابی باشد سلبی بوده و اصلاح طلبان او را تنها بهتر از طیف تندرو و افراطی جناح اصول گرا می دانند.
🌀انتخابات هیئت رییسه مجلس آشکارا مؤید این نکته بود که جریان اصول گرایی لاریجانی را عضوی مؤثر و خودی می داند و حاضر به هیچ معامله ای بر سر او نیست.
🌀 از طرفی نامزدی عارف برای ریاست مجلس، با آنکه می دانست در مقابل اکثریت اصول گرای مجلس شانسی برای موفقیت ندارد، نشان دهنده وزن و جایگاه فراکسیون امید در تصمیم سازی های مجلس بود.
🌀 نگارنده معتقد است معدود اصلاح طلبانی که فکر می کنند می توانند با حمایت از لاریجانی جریان اصلاح طلبی را بعد از پیروزی او در انتخابات ١۴٠٠ صاحب کرسی های اثر گذار در دولت آینده کنند کاملا در اشتباهند و این شرط بندی روی بازی است که نتیجه اش از قبل معلوم شده است.
🌀 با آنکه بیشتر مردم از هر دو جریان اصلاح طلبی و اصول گرایی نا امید شده اند اما هنوز هم در بزنگاه های انتخاباتی اصلاح طلبان را بر اصول گرایان ترجیه خواهند داد. لذا بهتر است اصلاح طلبان( البته عده ای از آنها که ماندن در قدرت محدود را به بهای دادن دولت به اصول گرایان بهتر می دانند) به جای متمرکز شدن بر لاریجانی روی مهره های کارآمد، مقبول و محبوب مردمی خود متمرکز شوند.
🌀 از طرفی باید از دادن چک سفید امضا به روحانی و حمایت بی قید و شرط از او درس های لازم را گرفته باشند. روحانی اصلاح طلب نبود اما بیش از هر طیف و جریان دیگری اصلاح طلبان هزینه ی دولت او را پرداختند. امروز مردم بیش از آنکه طیف روحانی و جریان اعتدالی را مقصر بدانند اصلاح طلبان را بابت نابسامانی های اقتصادی، صندوق های مالی و اعتباری، وضعیت معیشتی کارکنان دولت و بازنشستگان و حتی اعضای کابینه ملامت می کنند. این توضیح کافی است تا قانع شویم بودن جزئی در قدرت به هزینه های آن نمی ارزد و از این پس اگر قرار است وارد کارزار های انتخاباتی شویم باید روی نیروهای داخلی، شناسنامه دار و اصیل اصلاح طلبی کار کنیم و عطای ائتلاف با دو نبشی ها را به لقای آن ببخشیم.

One thought on “ائتلاف لاریجانی- اصلاح طلبی هرگز شکل نمی گیرد / مهرداد سایه وند

Comments are closed.