عکس طنز روز : دکترعارف‬⁩ قراره حزب تشکیل بده برای انتخابات ۱۴۰۰ / حسین رزاق

دکترعارف‬⁩ قراره حزب تشکیل بده برای انتخابات ۱۴۰۰ !!!
‏پیشنهاد میکنیم اسم حزب رو بذاره حزب ⁧‫سکوت ملی‬⁩! شعارش هم دولت سکوت و تحقیر

 

عکس طنز روز : دکترعارف‬⁩ قراره حزب تشکیل بده برای انتخابات ۱۴۰۰

 

کاری از : حسین رزاق