نظر رهبری به آقای ضرغامی نزدیک تر است

 

راه سبز امید

 

هر دو نظرشان این است که مدل حکمرانی دوگانه رهبری- ریاست جمهوری برای اداره کشور بد است.

و به مصلحت نظام نیست.

زیرا کلا انتخابات چیز خوبی نیست.

و حاشیه ساز و بحران ساز است.

پس هر چه کمتر بهتر.

با حذف ریاست جمهوری

یا تشریفاتی کردن آن

از طریق اصلاح قانون اساسی ،

حاکمیت دوگانه یکدست می شود.

و برگزاری یک انتخابات مهندسی شده

برای تعیین نمایندگان مجلس

جهت اداره کشور

کفایت می کند.

در این مدل حکمرانی مطلوب رهبری ،

نخست وزیر با اشاره ایشان به مجلس معرفی می شود.

و مجلس هم که عصاره شورای نگهبان است.

و هر چه آقا بپسندد می پسندد.

و لذا نظام یکپارچه مطابق خواست اعلیحضرت می شود. 

لذا برای تعبیر شدن این خواب های طلایی

باید با دامن زدن به

اعتصابات

و اعتراضات

و درگیریهای داخلی

و خریداری و بسیج سلبریتی ها

بر علیه رییس جمهور

باید کاری کرد که

مردم هم خودشان به این نتیجه برسند که

حاکمیت یک دست بهتر است

و روحانی را زیر فشار مردم

و با دخالت نظامیان

مجبور به استعفا کرد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما