سه تراژدی ملی خرداد!

مصطفی معین

دهم، یازدهم و بیست و یکم خرداد(۱۳۹۰) ،

سالگرد سه تراژدی ملی

با درگذشت اندوهبار مهندس عزت الله سحابی،

شهادت خانم هاله سحابی

و آقای هدی صابر است.

آن ها برای جامعه ما نمونه های بارز انسانیت،

اخلاق و مبارزه بوده اند و خواهند بود:

* مهندس عزت‌الله سحابی تلفیقی موزون از اخلاق و سیاست، روشنفکری و مردم‌گرایی و ایمان و مقاومت در برابر جلوه‌های گوناگون استبداد بود. او در همه عرصه‌های مبارزه سیاسی و اجتماعی ایران با تاکید بر حفظ و تقویت هویت ملی حضوری مسئولانه، اخلاقی و روشنگرانه داشت. حمایت عملی او از تشکیل ” جبهه دموکراسی و حقوق بشر” در سال ۱۳۸۴ در فرآیند پیشبرد اصلاحات نمونه‌ای از اندیشه و مشی به ‌یاد ماندنی اوست.

* خانم هاله سحابی چهره ای شاخص از یک فعال صادق و شجاع حقوق زنان و حقوق بشر بود. او فرزند صبر و مادر صلح بود، قرآن‌پژوهی را با مهربانی و عشق به مردم در هم آمیخت و تصویری ماندگار از زن مسلمان در این دوران به یادگار گذاشت.

* آقای هدی صابر روشنفکری بود که زندگی خود را وقف خدمت به حذف شدگان، مطرودان و آسیب دیدگان فراموش شده ناشی از سوءمدیریت حاکمان، غفلت نخبگان و جامعه قرار داد. تلاش های او در جهت تحقق حقوق انسانی و عدالت اجتماعی نماد نوعی خوانش اجتماعی از سیاست با تعامل مستمر با آسیب های اجتماعی و علل و زمینه های آن بود.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما