روش جدید نهادهای امنیتی در بکارگیری برخی مخالفان حاکمیت برای شکل نگرفتن اتحاد اپوزوسیون داخل و خارج کشور

نگین بانک

مدت هاست که دستگاه های امنیتی وارد رویکردهای پیشرفته و ماهرانه تری شده اند.

و برای نفوذ در افکار عمومی به جای استفاده از کانال های سنتی

از طریق منتقدین سر سخت خودش وارد عمل میشه.

اسم این روش اطلاعاتی رو گذاشتم روش ۸۰-۲۰ درصدی.

یعنی طرف منتقد و پر مخاطب ۸۰ درصد حرفاش ضد حکومتی و مطابق با خواست مردم هست.

اما ۲۰ درصد حرفاش طبق سیاستی است که حکومت در تاثیر گذاری در افکار عمومی تعیین کرده.

این روش با فشار و ساخت و پاخت قبلی اطلاعات انجام میگیره.

و فرد تحت فشار تن به این همکاری میده.

و احتمالا وجدانش رو هم این جور تسکین میده که

عوضش ۸۰ درصد کارم تاثیرگذاره.

حکومت هم می گذاره اون فرد کارش رو به راحتی انجام بده

 به این خیال که :

چون اون ۲۰ درصد نفوذ با اون سوژه های منتخب در افکار عمومی،

طبق برنامه ها و پروژه های اطلاعاتی اش از ارجحیت و اهمیت بیشتری برخورداره.

پس ادامه کار این افراد نه تنها مشکلی برای حکومت نیست بلکه مفید هم هست.

یکی از این پروژه های اعمال شده مفید از منظر حکومت

شکاف انداختن بین داخل نشین و خارج نشینه.

تجربه تاریخی نشان داده که اتحاد بین خارج نشینان و داخل نشینان

موجب شکل گیری پتانسیل بسیار خطرناکی برای حکومت میشه.

حواسمون باشه ۲۰ درصد ها رو فاکتور بگیریم!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “روش جدید نهادهای امنیتی در بکارگیری برخی مخالفان حاکمیت برای شکل نگرفتن اتحاد اپوزوسیون داخل و خارج کشور

Comments are closed.