روحانی را بزنید ما پشتیبان شما هستیم ؛ کالبد شکافی سخنان علم الهدی،خط دهی دوباره به معترضان

مهردا شاکری

سخنان دیروز علم الهدی امام جمعه مشهد به نوعی خط دهی و سازمان دهی مجدد معترضان و اعتصاب کنندگان کارگری می باشد.

علم الهدی کوشید نظام را طبق معمول ارث پدری خود و چند نفر محدود بداند و حتی مجلس و دولت را از پیکره نظام جدا دانست.

از معترضان خواست مطالبات خود را از مجلس و دولت بخواهند نه از نظام.

توپ را در زمین دولت و مجلس انداخت.

و بار تمام نابسامانی های اخیر را بر روی دوش مسولان دولتی.

از معترضیان خواست برای حقوق و لاستیک اعتراض نکنند.

و معترضان را با کفار به زعم خودش برابر دانست.

کوشید دامان نظام را از تمام اتهامات پاک نشان داده و تبرئه کند.

علم الهدی همان حرفی را زد که سال ها است کنش گران مدنی با خون دل فریاد می زنند.

جدایی نظام از مردم و بی خیالی سران حکومت نسبت به مطالبات به حق مردم.

چیزی نمانده است که علم الهدی بار تمام فسادهای خود و اطرافیان و سران نظام را هم به گردن مردم عادی بیندازد.

به همین زودی ها حتی اگر نفس کشیدن را هم ممنوع اعلام کند تعجب نکنید.

نظام ایران از مردمش مرده هایی متحرک می خواهد که حتی حق نفس کشیدن را هم ندارند.

افاضات علم الهدی به بیانی واضح تر  :

فضولی در کار رهبری و نظام موقوف است.

فقط می توانید یقه کسانی را بگیرید که به آن ها رأی دادید.

رهبری و نظام که انتخابی نیستند.

به حسن روحانی رأی دادید، یقه او را بگیرید،

رهبری خیمه نظام است.

روحانی را بزنید، ما پشتیبان شما هستیم،

طرف رهبری بروید، به شدت سرکوبتان می کنیم.

داماد عزیز من چند هزار زندانی سیاسی و عقیدتی را به خاطر خدا کشت،

اما شما به او رأی ندادید.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “روحانی را بزنید ما پشتیبان شما هستیم ؛ کالبد شکافی سخنان علم الهدی،خط دهی دوباره به معترضان

Comments are closed.