زمین خواری گسترده اعضای شوراهای اسلامی در شهرستان پارسیان

مهرداد شاکری

 

در حالی که اکثر مردم کشور با فقر و بیکاری و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند ،

از گوشه گوشه کشور اخبار بسیار نگران کننده ای به نگام مخابره می شود.

در یکی از تازه ترین این رخدادها اخباری از شهرستان پارسیان به گوش می رسد

که دل هر خواننده و شنونده ای را به درد می آورد.

اعضای نامحترم ادوار مختلف شوراهای شهر و روستا در این شهرستان

با استفاده از رانت اطلاعاتی در حال تخلفات گسترده مالی می باشند.

تعدادی چند از این اعضای نامحترم

با اجیر کردن کارشناسان دادگستری و قوه قضاییه

با شناسایی زمین های منابع طبیعی

در استان های فارس و بوشهر و هرمزگان

و با صرف هزینه های بالنسبه اندک

اراضی ملی را به تملک خودشان در می آورند.

ثروت های افسانه ای که از این راه به دست این زمین خواران وابسته به دستگاه های اطلاعاتی امنیتی رسیده

هوش از سر هر خواننده و شنونده ای می برد.

اراضی ملی دارد به جیب یک عده خاص می رود.

سکوت دستگاه های نظارتی در این امر جای سوال و تعجب دارد.

نگام آماده است در صورت نیاز در این زمینه دست به افشاگری های لازم بزند.

امیدواریم دستگاه های نظارتی به خودشان بیایند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

One thought on “زمین خواری گسترده اعضای شوراهای اسلامی در شهرستان پارسیان

Comments are closed.