سردار قالیباف از جیب افراد پایین دست جامعه صرف ساخت پل صدر کرد ، در هیچ کشوری از جیب مردم برای ساخت پل ها و معابر هزینه نمی شود

نگام ، اقتصادی _ علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس به تازگی با ارائه آماری قابل توجه از هزینه هایی که سردار محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران برای اجرای برخی پروژه ها از جیب مردم کرد، سخن گفت.

 

سارا آکالین _ پروژه هایی که به موازات اجرای آن، هزینه بالایی نیز برای تبلیغ آنها از سوی نامدار صداقت، مدیر کل روابط عمومی وقت شهرداری تهران و معاون وی محمدرضا زمردیان معاون و قائم مقام او صورت می گرفت، به گونه ای که این افراد علاوه بر سایت های مختلف شهرداری از جمله تهران سما و شهرنوشت و ضمایم همشهری با پرداخت مبالغ قابل توجهی به خبرنگار خبرگزاری «ف» و خبرنگار روزنامه اصلاح طلب «ش» به تبلیغ این پروژه ها می پرداختند.
محجوب به خبرگزاری خانه ملت گفته است در حال حاضر عوارض حاصل از آسفالت خیابان ها توسط مردم پیاده پرداخت می شود و چرا باید هزینه تردد افراد متمول در خیابان ها را فقرا پرداخت کنند، باید دریافت عوارض بابت هر مسئله ای به صورت هوشمند انجام شود؛ از طی چند سال گذشته تاکنون پل های گرانقیمت و بزرگراه های بسیاری در تهران ساخته شده است که تمامی آنها رایگان دراختیار مردم قرارگرفت، متاسفانه از۱۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای شهر تهران فقط ۵ هزار میلیارد تومان صرف ساخت پل صدر شده است.
او افزود: از جیب افراد پایین دست جامعه صرف ساخت پل صدر کردند و در هیچ کشوری ازجیب مردم برای ساخت پل ها و معابر هزینه نمی شود، بنابراین درگذشته عوارض ها صد درصد به نفع شهرداری اضافه شده است، نمی شود که برای هزینه های اضافی شهرداری مالیات و عوارض را از جیب مردم افزایش داد.
با اینهمه این هزینه هنگفت در حالی برای ساخت پل صدر پرداخت شده که به گفته دکتر علی خاکساری متخصص حوزه حمل و نقل شهری،انتظاری که از این پروژه با صرف این هزینه می رفت تا این پل کارکرد اصلی خود که همان بهبود وضعیت ترافیکی شمال تهران است را داشته باشد برآورده نشد و این مسأله به لحاظ علمی قابل پیش بینی بود.
او معتقد است که پروژه طبقاتی پل صدر ۵ تا ۱۱۰ سال آینده به دلیل نداشتن توجیه علمی و ناکارآمدی در بهبود ترافیک منطقه، تخریب خواهد شد که تخریب این مجموعه هزینه بسیار گزافی را به شهروندان و مدیریت شهری تهران تحمیل می کند.