آرزومندان ابله و کوته فکر خروج از برجام

سید نادر آموزگار

چه بخواهیم، چه نه
گروه متنفّذی در ارکان تصمیم گیری
تمایلی به حفظ توافق هسته‌ای نداشته
و به ادامه اجرای برجام رضایت نخواهند داد.
این افراد که از همان روزهای ابتدای مذاکرات هسته‌ای نیز
عدم موافقت خود با مذاکره با طرف‌ها غربی
و توافق حاصل از آن را اعلام کرده بودند
در این روزها دوباره در برنامه‌های مختلف صداوسیما
و‌تریبون‌های رسمی دیگر ظاهر شده
و از لزوم خروج از برجام می‌گویند

این گروه ابله چنان از مزایای خروج کامل از برجام داد سخن‌ می دهند
که اگر کسی از اوضاع و شرایط کشور پیش از برجام خبر نداشت
مثل آن ها همه ی دست اندر کاران برجام
از رهبر گرفته تا روحانی و ظریف و اوباما و جان کری را
دشمنان درجه یک کشور
و بلکه کل جهان خواهد دانست
و ترامپ را ناجی بشریت!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما