کاش به جای دستور آمادگی برای ازسرگیری فعالیت های هسته ای ، دستور به رفع نیازهای مهم برزمین مانده را می داد

محمد محمدی

 

کاش رهبر مسلمانان جهان ؛

دستور آماده سازی فقر زدایی را در منطقه جنوب.

دستور آماده سازی ایجاد سرمایه گذاری در کردستان.

و نواحی کولبر نشین.

و دستور آماده سازی محرومیت زدایی از چهره بلوچستان.

و ترمیم وضعیت معیشتی حاشیه نشین های پایتخت.

و امام رضا نشین های در حاشیه.

و کاش در لابه لای آن دست نوشته هایی که

اگر نبود نمی توانست نطق را به سرانجام برساند

وضعیت معیشتی ؛

معلمان

و کامیوندران

و تاکسی داران

و کشاورزان اصفهان و حومه

و…..

هزاران دستور آماده سازی داخلی

را هم می داد.

کاش دستور ؛

طرد طوسی

و خلع سرداران رانت خوار و فساد پرور

و دستور ایجاد فضای باز اجتماعی

و رفع محدودیت های جنسیتی و شخصیتی

و اتمام حصر افراد

و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی

و ……

را می داد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “کاش به جای دستور آمادگی برای ازسرگیری فعالیت های هسته ای ، دستور به رفع نیازهای مهم برزمین مانده را می داد

Comments are closed.