رهبر ایران به سیم آخر زد ،جنگ تنها راه نجات ولایت مطلقه

مهرداد شاکری

 

صبحت های روز گذشته رهبر ایران در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی اعلام جنگی بود به تمام دنیا.

رهبر ایران برای فرار از بحران های داخلی و خارجی و ویران نشدن امپراطوری ولایت مطلقه فقیه چاره ای جز برپایی یک جنگ خانمان سوز ندارد.

رهبر ایران و اتاق فکر سپاه تنها راه ماندن بر مسند قدرت را در یک جنگ نظامی تمام عیار می دانند.

آنان قاطعانه اعتقاد دارند ریخته شدن خون جوانان این مملکت می تواند درخت شوم فرمانروایی آنان را آبیاری کند و جان تازه ای به آنان بدهد.

اما آنان از یک نکته غافلند.

مردم جان عزیزشان را دیگر در راه امیال شیطانی رهبر موقت و تندروها به باد نخواهند داد.

شلیک اولین گلوله می تواند پایانی باشد بر ۳۰ سال فرمانروایی نابخردانه رهبر موقت.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما