طنز سیاسی : برخی مسئولان جامعه ما هم در عملکرد و هم در ارتباط با خدا در دنیا حرف اول را می زنند!!!/ داش فرید صلواتی

دردناک تر و ریاکارانه تر از این چه می تواند باشد که مسوولی در شبهای قدر آنچنان متواضعانه قنوت می کند .گویا اوست که فقط به خدا نزدیک است و حضورش را حس می کند.
دل آدم برایشان کباب می شود.
داش فرید به این حالات این افراد حسودی می کند که چقدر آرامش، درون اینها وجود دارد.
گویا هیچ خبر و بحرانی در اطرافشان وجود ندارد.
انگار متواضع تر از اینها در دنیا نیست.
عکاسان هم دور و برشان با صدای چلیک چلیک شاتر دوربینهایشان این حالات را ثبت جهانی می کنند که دنیا ببیند برخی مسئولان جامعه ما هم در عملکرد و هم در ارتباط با خدا در دنیا حرف اول را می زنند!!!
کاش این فرهنگ غلط و ریاکارانه برخی مسئولان که تصاویر نماز و دعا و مراسمات مذهبی شان که در فضای مجازی و مطبوعات به اشتراک گذاشته می شود، ریشه کن می شد.
وقتی داش فرید این حرکت برخی از مدیران را به آنها گوشزد میکند، در جواب می گویند :
والله ما در جریان نبودیم.
درست می گویند در جریان نیستند ،ولی اگر این تصاویر هزاران بار تکرار شد چه؟
و این عکسهای مسئولین در ایام شبهای قدر چه بازار گرمی دارد .
کاش برخی از مسئولین ، به جای این همه ریاکاری تصویری ، در شبهای قدر و بدور از هیاهوهای کاذب، با خود و خدای خود خلوت کرده و از روی پیام مولا علی (ع) به مالک اشتر پنج بار بازنویسی می کردند.