دُم لای تله ی کسانی ندهیم که آرزوی جنگ ایران با آمریکا را دارند

راه سبز امید

 

اردشیر زاهدی داماد شاه و وزیر خارجه ایران در زمان رژیم سابق در مقاله اخیرش در نیویورک تایمز

با عنوان “گربه هایی که در آرزوی گرفتن موش می مانند” که در ایران با استقبال وسیعی مواجه شده ،

در واقع با تکرار سخن رهبر ایران در تشبیه درگیری ایران و آمریکا به سریال تام و جری

به گونه ای هندوانه زیر بغل رهبر و ملت ایران گذاشته

و آن ها را تشویق به درگیری با آمریکا نموده است.

به نظر من نباید گول خورد

و خام این حرفهای فریبنده شد.

ملت و دولت ایران توانایی درگیری با آمریکا را ندارند.

ما در این مملکت زندگی می کنیم و توان خود را از هر کس دیگری بهتر می دانیم .

نه دولت ما توان درگیری با آمریکا را دارد و نه ملت ما انگیزه آن را دارد. 

این سخنان مانند پوست موزی است برای هل دادن افکار عمومی کشور ما به سمت درگیری با آمریکا.

سلطنت طلب ها و براندازان آرزوی درگیری ایران با آمریکا را دارند.

چون این درگیری بی شک منجر به سقوط حکومت ایران می شود.

تا این جای کار ایرادی ندارد.

ایرادی که هست مربوط به بعد از سقوط نظام است.

سلطنت طلبهایی مثل شاهزاده رضا پهلوی و اردشیر زاهدی خواب بازگشت دوباره به قدرت در ایران را می بینند.

این هم باز اشکالی ندارد و ما با آن مخالفتی نداریم.

اما دشمنان ما خواب های آشفته دیگری برای ایران دیده اند.

و آن تجزیه ایران و تبدیل آن به ایرانستان است.

برای این منطظور باید دُم موش را لای تله گیر انداخت.

همانطور که پای صدام به دام کویت کشیده شد.

و ماشین جنگی اش از کار افتاد.

شاه ایران با هوشمندی و بصیرت این موضوع را چهل سال پیش هنگام ترک ایران پیش بینی کرده بود.

آیا وزیر خارجه شاه با تشویق مردم و رهبری ایران به درگیری با آمریکا می خواهد این پیشگویی او را محقق کند؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما