آیا واقعا روحانی و تیم ظریف در به مخاطره افتادن برجام قابل ملامتند؟

سیدنادر آموزگار

 

نقش ترامپ در به مخاطره افتادن بقای برجام قطعا به قول دوستان سینماگر نقش اول است.

اما قبل از او این نقش را رهبر معظم جمهوری اسلامی و پاچه خاران وی در مطبوعات وابسته و صدا و سیما و نماز های جمعه دز انحصار خود داشتند.

حالا از نقش آشکار تل آویو، ریاض، و نقش پنهان چین و روسیه چیزی نگوییم.

ولی به این جا کشاندن کار برجام قطعا و یقینا حاصل لج و لج‌ بازی های شخص رهبر خودمان است،

نه سهل انگاری تیم دلپلماسی ایران، یا اتهام مسخره گره زدن اقتصاد فشل ج اا به برجام.

فراموش نکنیم روحانی تلاش وافری برای احیای خط هوایی تهران‌ نیویورک کرد که رهبر و تیم او مانع تحقق این خواسته شدند.

همچنین اثر باستانی زیبایی را که یکی از مقامات آمریکایی به یکی از مقامات ما هدیه کرده بود.

و شریعتمداری ابله و دیگر جواسیس چین و روسیه به دروغ گفتند بدلی است!

همه حاکی از اراده دو طرف برای بازگرداندن ایران به دایره دولت های جهان پس از برجام بود

که همه قربانی لجاجت و کوته فکری جناب مقام عظمی شد

که دو پا را در یک‌ کفش کرد که

تجارت با همه دنیا آری، با آمریکا ابدا.

همچنین هزینه کردن بخش اعظم پول های آزاد شده در نتیجه برجام در جنگ های منطقه

که نقش اساسی در تصمیم احمقانه ترامپ داشت قطعا تصمیم روحانی و ظریف نبود،

بلکه ۱۰۰% از ابتکارات باخت -باخت شخص رهبر بوده است.

حالا خروج خفت بار از سوریه را هم، که احتمالا آغاز یک‌ دومینوی شکست های منطقه ای سرمایه گزاری های ابلهانه ایران در جنگ های مختلف است

علاوه بر به مخاطره شدید افتادن برجام و امنیت ملی داریم،

که مسئولیت همه آن ها مستقیما به گردن آن مقام مسئولیت ناپذیر و دشمن تراش می باشد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “آیا واقعا روحانی و تیم ظریف در به مخاطره افتادن برجام قابل ملامتند؟

Comments are closed.