آب یا سو کدام مهمتر است؟

 

راه سبز امید

 

فرق آب و سو مثل عنب و انگور و اوزوم نیست.

اگرچه سو در زبان ترکی به معنی آب است.

اما منظور رهبر ایران از این سو ان سو نیست.

و منظور او ظرفیت غنی سازی اورانیوم است.

این در حالی است که ایران به این سو یعنی ظرفیت غنی سازی اورانیوم‌ نیاز ندارد.

بلکه به آن سو یعنی به آب نیاز دارد.

برای ملتی که آب خوردن ندارد غنی سازی اورانیوم چه ضرورت و اهمیت و کاربردی دارد؟

در حالیکه اهالی ایران تشنه آب اند

و مردم اکثر نقاط کشور از تشنگی لَه لَه می زنند

ایران حتی یک آب شیرین کن هم در ساحل دریای عمان و خلیج فارس ندارد.

در چنین شرایطی مردم تشنه لب ایران ۱۹۰۰۰۰ سو را می خواهند چکار

در حالیکه نه مواد اولیه لازم برای تغذیه انها را را دارند و نه کاربرد آن را؟ 

ای کاش رهبر ایران بجای صدور دستور راه اندازی ۱۹۰۰۰۰ سو

دستور تاسیس و راه اندازی ۱۹ آب شیرین کن

هر کدام به ظرفیت یک میلیون متر مکعب در روز

در ساحل دریای عمان و خلیج فارس را صادر می کرد

تا اهالی ایران مثل مردم کره شمالی در اثر بی آبی و بی غذایی تلف نشوند.

بصیرت کجایی؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما