احمد جنتی سلطان صادرات سنگ مرمر با کارگزاری یکی از اعضای بانفوذ وزارت اطلاعات

 

مهرداد شاکری

 

اکثر مردم به دزد بودن سران نظام ایران آگاهی دارند.

اما در اکثر مواقع اطلاعات خاصی از رانت خواری و سواستفاده مسئولین از جایگاه و موقعیت شان ندارند.

احمد جنتی یکی از سران نظام است که

بیش از ۲۰ سال است آرام و بی صدا انحصار صادرات سنگ مرمر ایران به نقاط مختلف دنیا را به وسیله کارگزاران گاه گمنام در اختیار دارد.

حجم مالی تجارت سنگ مرمر ایران که با هدایت احمد جنتی در حال انجام است در این سال ها به چندین میلیارد دلار می رسد.

احمد جنتی این سوء استفاده و دزدی را مدیون کارگزاران گمنام و همچنین یکی از اعضاء کلیدی وزارت اطلاعات در این سال ها می باشد.

فردی که در برهه ای از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سودای قائم مقامی وزارت اطلاعات را در سر می پروراند.

اما نتوانست نظر بیت رهبری را برای بدست آوردن این پست کلیدی جلب نماید.

حاج محمد آشوری تازیانی نماینده فعلی مردم مردم بندرعباس و ابوموسی و قشم در مجلس شورای اسلامی چهره اصلی و پشت پرده تجارت پر سود احمد جنتی می باشد.

فردی که توانسته با استفاده از رانت های اطلاعاتی به ایجاد امپراطوری عظیم احمد جنتی کمک بسیار شایانی بنماید.

حاج محمد آشوری تازیانی آرام و بی صدا هدایت تیم اقتصادی احمد جنتی را به عهده دارد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “احمد جنتی سلطان صادرات سنگ مرمر با کارگزاری یکی از اعضای بانفوذ وزارت اطلاعات

Comments are closed.