تصمیم ملت ایران در قبال تصمیم های نابخردانه حاکمان کشور چیست؟ ، روز قدس فرصتی تاریخی برای اعلام تصمیم ملت ایران

 

راه سبز امید

 

 

تصمیم رهبری تبدیل ایران به یک سرزمین سوخته‌ است.

 

یا ایران بر طبق خواست سلطان مطلق العنان مدیریت می شود.

 

و یا مردم ایران هیزم یک جنگ بی پایان می شوند.

 

این تصمیم حاکمان است.

 

ولی تصمیم گیر و ذینفع اصلی مردم ایرانند‌.

 

آنها یا با ترس و سکوت و بی تفاوتی خود تن به این ذلت و خفت و خواری همیشگی می دهند.

 

و یا برای حفظ عزت و وحدت ملی و تمامیت ارضی و استقلال و آزادی و رهایی خود

 

دست به یک مقاومت مدنی و مسالمت آمیز می زنند.

 

روز قدس فرصتی تاریخی برای اعلام تصمیم ملت ایران است‌.

 

روز قدس امسال آخرین و بهترین فرصت برای حضور میلیونی و مسالمت آمیز ملت

 

برای اعلام اعتراض خود در برابر جنگ طلبان داخلی و خارجی

 

و حمایت از تیم مذاکره کننده برجام

 

برای تداوم برجام و تحقق برجام داخلی

 

و منطقه ای همزمان با آن است.

 

این فرصت تاریخی را نباید به هیچ قیمت از دست داد.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “تصمیم ملت ایران در قبال تصمیم های نابخردانه حاکمان کشور چیست؟ ، روز قدس فرصتی تاریخی برای اعلام تصمیم ملت ایران

Comments are closed.