طالبان و فاطمیون دست راست سپاه در کشت و برداشت مزرعه های مواد مخدر در افغانستان

 

مهرداد شاکری

 

با وضع قوانین سخت مالی جهانی بر علیه سپاه

و محدودیت سپاه در دسترسی به منابع مالی ،

و رصد فعالیت های تروریستی سپاه در منطقه توسط جامعه جهانی،

سپاه پاسداران برای ایجاد منابع مالی جدید دست به دامان طالبان شده است.

تجارت مواد مخدر یکی از پرسودترین تجارت های سیاه برای گروه های تروریستی در افغانستان می باشد.

اخباری از افغانستان به گوش میرسد که نشان می دهد سپاه پاسداران

با استفاده از نیروهای طالبان و فاطمیون اداره مزرعه های عظیم کشت مواد مخدر در افغانستان را به دست گرفته است.

اداره این مزرعه ها می تواند سالیانه میلیون ها دلار پول کثیف را در اختیار سپاه قرار دهد.

بازار مواد مخدر جهانی می رود که تبدیل به یکی از منابع اصلی مالی سپاه شود.

سپاه با بهره گیری از طالبان و فاطمیون می خواهد با مواد مخدر به جنگ جامعه جهانی برود.

حساسیت و پیگیری کامل جامعه جهانی می تواند سپاه را از دست یابی به میلیون ها دلار پول سیاه بازدارد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “طالبان و فاطمیون دست راست سپاه در کشت و برداشت مزرعه های مواد مخدر در افغانستان

Comments are closed.