تلاش ایران توسط حامیانش برای نفوذ در لایه ها و الیاف جوامع مدنی غربی

نگین بانک

 

جمهوری اسلامی مثل یک ژل غلیظ در حال رخنه کردن در لایه ها و الیاف جوامع مدنی غربی است.

چرا که خوب می داند که در موقعیت متزلزلی در داخل کشور قرار دارد.

و معلوم نیست این وضعیت تا کی میتواند ادامه پیدا کند.

این حکومت روی یک بمب ساعتی خوابیده.

برای نجات خود در حال کوبیدن پایگاه های کوچک اما متعدد خود در میان تار و پود جوامع مدنی غرب است.

اگر خوب نگاه کنیم پایگاه های آنها را به خصوص در محیط های آکادمیک غربی

در میان استادان دانشگاه ها و دانشجویان مقطع دکترا

در محیط های رسانه ای و ادبی

در میان انواع و اقسام نویسندنگان و مترجمان نوین

و خبرنگاران خود فروخته غربی

در محیط های تجاری و بیزینس

در میان آقازاده های سرمایه گذار و دو تابعیتی

در محیط های فرهنگی در میان انواع و اقسام انجمن های فعال در زمینه مبادلات فرهنگی با ایران و غرب

در محیط های مذهبی و تشکیل کامیونیتی های مسلمان و مرکز های امام مهدی و مساجد و غیره و غیره .

اگر فکر کردید که با یک براندازی یا انقلاب و از این قبیل میتوان از شر جمهوری اسلامی راحت شد

سخت در اشتباهید.

جمهوری اسلامی شاید در ایران بر افتد

یا در آن تحول ساختاری صورت گیرد

اما با حفظ و گسترش پایگاه های خود در غرب

به شکل پراکنده و متعدد

مشغول کسب تسلط در این جوامع هستند.

و با این روند چه بسا به نهاد های سیاسی کشور های غربی نیز از طریق عوامل خود راه یابند.

از جمله در شوراهای شهر

استانداری ها

پارلمان ها

و چه بسا تا چند سال دیگر در دولت ها و نهاد قضایی و غیره .

چشم و گوشمان را باز کنیم..

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “تلاش ایران توسط حامیانش برای نفوذ در لایه ها و الیاف جوامع مدنی غربی

Comments are closed.