نمایش روز قدس اقدام بیهوده ای که چهل سال است ملت ایران فقط تاوان آن را پس می دهد

راه سبز امید

 

اکنون ۴۰ سال‌است که نظام ما در روز مثلا جهانی قدس مردم ایران را با حربه های مختلف با شعار مرگ بر آمریکا و اسراییل به خیابانها می کشاند .

بدون انکه هیچ یک از ملت های جهان ما را در این امر همراهی و یاری کنند.

هدف از این راهپیمائی اگر آن طور که گفته می شود آزادی قدس شریف است.

این طوری و با نمایش خیابانی که قدس تا ۴۰۰ سال دیگر هم آزاد نمی شود.

و ما فقط برای خود مشکل و درسر می کنیم.

ملت ما به خاطر برگزاری این نمایش مضحک توسط دولت های جهان به حمایت از تروریسم متهم و مورد تحریم قرار گرفته است.

این دیگر چگونه مبارزه ای است؟

اگر نظام ما واقعا خواهان نابودی اسرائیل است

چرا برای بقای عمر این کشور مهلت ۲۵ ساله تعیین می کند

و چرا وقتیک ه نیروهای سپاه قدس در بیخ گوش اسراییل در جنوب سوریه بودند

به اسراییل حمله نظامی نکردند؟!

و چرا آن جا را زیر حملات اسرائیل به سرعت ترک کردند؟

و چرا مقاومت نکردند‌؟

و چرا نیروهای حزب الله لبنان که گوش به فرمان رهبر ایران هستند

این کار را از جنوب لبنان با در اختیار داشتن دهها هزار فروند موشک نمی کنند؟

سردمداران حکومت ایران منتظر چه هستند؟

چرا کار را تمام نمی کنند ؟

و به چه علت ۲۵ سال به اسرائیل زمان می دهند؟

اگر با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین می شود،

آیا با مرگ بر اسرائیل گفتن هم قدس آزاد و اسراییل نابود می شود؟

ایا اسرائیل ستیزی ایشان هم مثل کارتن تام و جری

یک نمایش سرگرم کننده برای بچه ها و فریب عوام

و کسب مشروعیت و خریدن زمان برای بقای بیشتر در قدرت است؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “نمایش روز قدس اقدام بیهوده ای که چهل سال است ملت ایران فقط تاوان آن را پس می دهد

Comments are closed.