لطفا خرابی حال مردم و درد دل آنان را به پای سیاست و باز بودن فضای سیاسی کشور نگذاریم

 

میثم بازیاری

 

این روزها کمتر جمعی را می توانید پیدا کنید که در آن صحبتی از وضعیت مردم و فقر و گرانی و بیکاری و دیگر مشکلات و معضلات مردم نباشد.

همه شاکی اند و گله مند

تیغ به استخوانشان رسیده

تنها کاری که از دستشان بر می آید همین است که با حرف زدن حداقل کمی تخلیه شوند.

اما یک عده ای هم هستند که همین حرف های روزمره ی مردم را فوری به سیاست و امنیت ملی وصل می کنند و می گویند حرف سیاسی نزنید.

دلواپسانی که هر اعتراض و حرفی را بر خلاف مصالح ملی و ضد امنیت ملی تعریف می کنند.

متاسفانه دولت هم گاهی با آنان هم صدا میشود.

و این قبیل حرف های مردم و بیان آن را به پای آزادی بیان میگذارد.

و می گوید فضای جامعه برای نقد باز است.

هر کسی از حرف های روز مره ی مردم به نفع خودش سوء استفاده می کند.

اما یکی نیست به این آقایان بگوید بیان دردهای عیان مردم و جامعه ربطی به سیاست ندارد.

مردم ما با خفقان موجود بر کشور که حاصل سوء مدیریت ۳۰ ساله رهبری سید علی خامنه ای می باشد ، به تنگ آمده اند.

و فشارهای شدید اقتصادی حتی راه نفس کشیدن را بر مردم بسته است.

مردم اگر در روز مرگی شان با هم درد و دل نکنند و حرف نزنند که در سکوت به تدریج خواهند مرد.

لطفا خرابی حال مردم را به پای سیاست و باز بودن فضای سیاسی کشور نگذاریم.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

 

 

One thought on “لطفا خرابی حال مردم و درد دل آنان را به پای سیاست و باز بودن فضای سیاسی کشور نگذاریم

Comments are closed.