کجای کار روز قدس غلط است که هیچ اثری در آزاد سازی قدس ندارد؟

 

سید نادر آموزگار

 

با اشغالگری و ستمگری طبعا همه مخالفیم.

لذا مثل نظام ج اا در جبهه مخالف اسرائیل و آمریکا قرار می گیریم.

اما با نحوه ی ابراز این مخالفت از جانب نظام که قریب به ۴۰ سال است کاملا بی ثمر تداوم داشته ۱۰۰% مخالفیم.

آیا تظاهرات این ۴۰ ساله کوچکترین قباری بر دامان اسرائیل و آمریکا نشانده است؟

گوش های ما به جز خسته بودن از سمفونی نا به هنجار و چندش آور دشمن دشمن آغا از شعار های پوچ و تو خالی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل هم واقعا بیزار و خسته است.

اگر واقعا توان تحقق شعار مرگ بر اسرائیل را امروز نداریم ۲۵ سال دیگر که رژیم وعدهء پوچش را به همه داده چطور انتظار داشته باشیم نظام ما آن قدر قدرتمند تر و اسرائیل آن قدر ذلیل تر شده باشد که نابودش کنیم؟

از این گذشته، با چنین دکترین نظامی ای طبعا باید ایران هر سال، هر ماه و هر روز هزینه های کمر شکن نظامی گریش را برای رسیدن به آن نقطه اوج خیالی افزایش و در نتیجه از میزان بودجه های رفاهی و سازندگی زیربنایی کشور و ملت خود بکاهد.

گذشته از همه این ها، نظامی که قصد چنان بلند پروازی هایی دارد باید حد اقل از یک مشروعیت داخلی ۸۰ نود درصدی برخوردار باشد که هم ما و هم مقام عظمی می دانیم ج اا امروز رای حتی ۵۱ درصد که سهل است، ۳۰% از ملت را هم‌ پشت خود ندارد.

از اسرائیل که بگذریم، نحوه ی مبارزات نظام علیه آمریکا هم به غیر از شعار پوچ و توخالی مرگ بر آمریکا به خود زنی، به مخاطره انداختن امنیت ملی و جان بی گناهان آیرانی در ایران و خیلی کشور های دیگر کشیده است و نظام باید مسئولیت کامل این خسران بزرگ را به عهده گرفته در این خصوص پاسخگو باشد.

کشور های دیگری که مخالفت خود را با سیاست های آمریکا در سراسر جهان اعلام و اقدامات موثر علیه آن غول بی شاخ و دم‌ می کنند، از اروپایی ها گرفته تا مالزی و اندونزی و چین و روسیه، که هیچ یک مرگ بر آمریکا نمی گویند، به مراتب در ضربه زدن به منافع و اهداف آمریکا موفق تر هستند.

فقط هزینه های سنگینی را که همه بر دوش ملت ماست هیچ یک از آن ملت ها نمی دهند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما