تفاوت محسن حججی و جان باختگان بمباران های اسرائیل

سبز اندیش

 

 

چرا برای محسن حججی کاروان های عریض و طویلی از مردم و پیاده نظام حاکم گسیل داده شدند.

 

پارک و خیابان به اسمش زدن.

 

و در عقبه آن تا به امروز دستگاه تبلیغاتی داخلی برایش آرمان سازی کردند.

اما برای افرادی که در سوریه توسط اسرائیل بمباران جان دادند

نه تنها هیچ یادواره و مراسمی برگزار نکرده اند

بلکه به خانواده هایشان هم گفته اند نباید مجلس ترحیم هم برگزر کنند

 

به راستی دلیل کتمان این حقیقت از سوی سپاه که تعدادی ایرانی در حملات اسرائیل جان باخته اند چیست ؟!

چرا سپاه پاسخ حملات اسرائیل را نمی دهد ؟

آیا آن ادعاها گزافه ای بیش نبود ؟

یا سپاه توان لازم در پاسخگویی را نداشته و تمامی آن ادعاها فراتر از قدرت واقعی سپاه بوده است؟

به نظر می رسد شفاف سازی هر چه سریع تر از سوی سپاه در این زمینه امری ضروری است.

چرا که اگر امروز واقعیت روشن نشود در آینده ای نه چندان دور روشن خواهد شد.

و عواقب این کتمان حقایق توسط سپاه تاوان سنگینی برای این مجموعه در برخواهد داشت.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما