طرح براندازی دولت روحانی توسط اتاق فکر دلواپسان نه تنها نظام را از خطر فروپاشی نجات نخواهد داد بلکه سقوط آن را تسریع خواهد کرد

 

راه سبز امید

 

اینک دولت در سایه ، ساقط کردن دولت روحانی را آشکارا در دستور کار خود قرار داده‌.

و دیگر سعی در پنهان کردن آن ندارد.

منتهی از عواقبش واهمه دارد.

و می خواهد با دست مردم این کار را بکند.

تا براندازی دولت منجر به براندازی نظام نشود.

به مردم آدرس غلط می دهند.

تا دولت روحانی و برجام را

عامل همه مشکلات و شکست ها و بحران ها و ناکارآمدیه ا و ناکامی ها معرفی کنند.

در حالی که همه عامل اصلی را خوب می شناسند.

و می دانند که در سایه حاکمیت دوگانه در ایران دولت هیچ کاره است.

اگر نظرش به راس هرم نزدیک نباشد.

اگر دولت روحانی نتواند هیچ دولت دیگری هم قادر به نجات نظام از ناکارآمدی و فساد سیستماتیک و سقوط و فروپاشی نخواهد بود.

بحث فراتر از دولت است و به اصل نظام مربوط می شود.

با فرافکنی و دادن آدرس غلط هم نمی توان مردم را فریب داد.

براندازی دولت روحانی نه تنها نظام را از خطر فروپاشی نجات نخواهد داد بلکه سقوط آن را تسریع خواهد کرد.

آن ها که با براندازی دولت روحانی ؛

خواب سقوط جمهوریت

و روی کار آوردن دولت نظامی

و موروثی کردن رهبری و سلطنت اسلامی

را می بیننند

چه بدانند و چه ندانند

در پی تعبیر کردن خواب دشمنان برای ؛

تجزیه و سوریه ای کردن ایران

و قربانی کردن ملت در پای امیال و هوسهای خود هستند.

تنها و تنها یک راه برای نجات همزمان کشور و نظام و دولت و ملت هست.

و آن چرخش شجاعانه نظام

به سوی مردمی است که

در پی اصلاحات و تغییرات مسالمت آمیز و دمکراتیک هستند.

هیچ راه دیگری نیست.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “طرح براندازی دولت روحانی توسط اتاق فکر دلواپسان نه تنها نظام را از خطر فروپاشی نجات نخواهد داد بلکه سقوط آن را تسریع خواهد کرد

Comments are closed.