اجماع جهانی ترامپ بر علیه ایران فردا تکمیل می شود / میثم بازیاری

بر خلاف ظاهر امور که ترامپ را در رسیدن به اجماع جهانی بر علیه ایران تک و تنها نشان می دهد اما اتفاقات منطقه ای و فرامنطقه ای و سیر تحولات بین المللی ، نشان از موفقیت استراتژیک ترامپ بر علیه ایران دارد.
کشورهای اروپایی برای حفظ منافع ملی خود مجبورند در مقابل ترامپ کوتاه بیایند.
ترامپ قبل از اینکه یک سیاستمدار باشد یک تاجر حرفه ای ست که اصول ریسک و قمار را به خوبی بلد است.
ترامپ آگاهانه دست به قماری زد که میدانست در آن پیروز خواهد شد.
دیدار تاریخی ترامپ و رهبر کره شمالی که فردا در سنگاپور رخ میدهد آخرین تکه از پازل ترامپ برای به زانو در آوردن نظام ایران میباشد.
ترامپ با حل بحران کره شمالی بعد از این تمام توان خود را برای فشار به نظام ایران به کار خواهد بست.
کشورهای اروپایی در نهایت مجبورند به تیم ترامپ اضافه شوند.

دیدار ترامپ و اون میتواند آغازی باشد برای ضربه زدن به ایران و در نهایت رسیدن به توافقی که مد نظر ترامپ است.
توافقی جدید بین ایران و امریکا….