چهار عاملی که می تواند ایران را سوریه کند

 

سعید برزین

 

ایران استعداد خشونت دارد.

(اول) عامل “آمادگی حکومت” است.

تردید نیست اگر دست‌راستی‌ها لازم بدانند روی تهران بمب بشکه‌ای می‌اندازند.

روحانیون هم آنرا توجیه مذهبی خواهند کرد.

این درسی است که از سوریه گرفتند.

(دوم) “عامل خارجی” است.

سعودی‌ امروز ده‌ها میلیون دلار خرج جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی با ایران می کند.

اگر جنگ داخلی در ایران شود سعودی‌ در تزریق اسلحه تردید نخواهد کرد.

این قاعده شامل اسرائیل و آمریکا هم هست.

(سوم) عامل “خشونت‌گرایی احزاب سیاسی” است.

حزب دمکرات کردستان پارسال اعلام جنگ مسلحانه کرد.

و مورد حمایت رسمی یا ضمنی کومله، گروه “کنفرانس پراگ” و سلطنت طلب‌ها قرار گرفت.

آرم سازمان مجاهدین ستاره خونین است.

تضاد آنها قهرآمیز است.

(چهارم) عامل “خشم مردم” است.

فرهنگ ما خشونت زده است.

ارقام خشونت خانوادگی، قتل، درگیری، خشونت رانندگی و بی‌رحمی به محیط زیست را ببینید.

خشم پررنگ است.

باید دقت کنیم.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما