گفتگوی نگام با ابراهیم شرفی ، فعال اجتماعی / تجاوز به دختران و کودکان خردسال

نگام ، مهرداد شاکری _ این روزها فضای رسانه ای و مجازی و کل جامعه درگیر اخبار تجاوز به دختران و کودکان خردسال میباشد .تجاوزهای بی رحمانه ای که گاه قربانی این تجاوز سر به نیست میشود تا ردی از متجاوز به جا نماند

 

در همین زمینه گفتگو کردیم با آقای ابراهیم شرفی فعال اجتماعی که در ادامه آن را با هم میخوانیم:

 

نگام : به نظر شما دلیل اصلی بروز این گونه اتفاقات تلخ در کشور چیست؟

متاسفانه این گونه اتفاقات شوم و تلخ سالهاست در جامعه ما وجود داشته است اما به دلیل نبود امکان رسانه ای شدن ،حجم و وسعت این گونه فاجعه ها بر مردم پوشیده مانده است،شاید بزرگترین دلیل بروز این گونه فاجعه ها عدم وجود آموزش مناسب و اطلاع رسانی مناسب به کودکان در سنین پایین باشد.کودکان ما متاسفانه با بی اطلاعی و عدم درک درست از شناخت ناهنجاری های اخلاقی و راه های مبارزه و جلوگیری از آن قربانیان مظلوم این گونه فجایع به شمار میروند

 

نگام : از نظر شما آیا سیستم آموزشی کشور در بروز این گونه فجایع دخیل میباشد؟

وقتی که نتوانیم به کودکانمان از سنین پایین آموزش های مناسب را در زمینه های جنسی بدهیم باید منتظر باشیم که فجایعی از این دست هر روز در جامعه اتفاق بیفتد.متاسفانه آموزش و پرورش به عنوان رکن اصلی آموزش در کشور بدلیل وجود تابوهای غلط نتوانسته رسالت خود را در این زمینه انجام دهد و متاسفانه با مدیریت غلط خود به محل چالشی در این زمینه تبدیل گردیده است

 

نگام : نقش خانواده ها را در بروز این گونه فجایع چگونه ارزیابی میکنید؛

متاسفانه خانواده ها به دلیل نبود آموزش لازم و اشراف لازم در مورد مسایل جنسی در جامعه و آگاهی نداشتن از خطراتی که متوجه کودکانشان در جامعه میباشد و با درگیر سنت بودن و بروز نبودن با مسایل جامعه نمیتوانند رسالت خویش را در حراست و نگهداری از فرزندانشان انجام دهند.ایجاد محدودیت های مختلف برای فرزندان و عدم آگاهی از مشکلات و گیر کردن در دام تابوهای مذهبی همه دست به دست هم داده تا خانواده ها نیز در بروز اینگونه فجایع ناخواسته دخیل باشند

 

نگام : برای جلوگیری از این گونه فجایع چه باید کرد؟

ابتدا باید اشتباهی را که سالهاست در حال تکرار آن هستیم کنار بگذرایم و نسبت به آگاه سازی و آموزش خانواده ها اقدامات لازم را انجام دهیم و در گام دوم باید نسبت به آموزش و آگاه سازی کودکانمان از جهان میرامونشان از سنین خردسالی اقدام کنیم.سانسور کردن و در محدودیت قرار دادن فرزندانمان و عدم فهم دقیق از جامعه میتوانند کل جامعه را به سمت فروپاشی اخلاقی پیش ببرد.ما باید اخلاق حسنه را در جامعه نهادینه کنیم و دست از جهل و نادانی برداریم.چرا که ادامه این وضع میتواند موجب بروز فجایع بسیاری در کل جامعه باشد.جامعه ای که در آن اخلاق حاکم نباشد راهی به جز فروپاشی نخواهد داشت