قبرس بهشت آقازاده ها

میثم بازیاری

 

در حالی که نگاه ها به کمپین اخراج آقا زاده ها از امریکا گرم است.

و تلاش های گروه های فعال مدنی و حقوق بشری معطوف به این قضیه می باشد .

آقا زاده های نظام ایران با فراغ بال دارند برای خودشان در گوشه گوشه این دنیا بهشت های متعددی را فراهم می آورند.

باور کنید برای آنان به جز ایران فرقی نمی کند در کجای این جهان به خوش گذرانی و عیاشی مشغول باشند.

آنها رسالت دارند تا پول های حرام و باد آورده را که از خزانه بیت المال به لطف ژن خوب بود و آقازادگی بدست آورده اند.

در هر کجا که می توانند خرج کنند.

و با گسترش دادن بساط عیش و نوششان

و سرمایه گذاری در تجارت سکس و فحشا

به زر اندوزی بیشتر بپردازند.

قبرس این روزها ؛

شاهد حضور آقازاده هایی است که

شب تا صبح در حال عیش و نوش و قمار و خوشگذرانی اند.

صبح که می شود با فاحشه های چند هزار دلاری به خانه های میلیاردی امنشان می خزند.

قبرس بهشت امنی است که ؛

دور از چشم مردم ایران

فضای افسانه ای در عیش و نوش را برای آقازاده های ایرانی فراهم می آورد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما