نماینده مجلس: خشکی دریاچه ارومیه می تواند کل ایران را تبدیل به کویر نمک کند

 

نگام ، اجتماعی _ میکائیل کلور برشتولد، سفیر جدید آلمان در ایران سال گذشته وقتی از دریاچه ارومیه بازدید کرد، گفت علاقه‌مند به دیدار نزدیک وضعیت دریاچه ارومیه بودم؛ متاسفانه وضعیت دریاچه ارومیه بسیار حاد بود و مرا بسیار تحت تاثیر قرار داده و غمگین کرد.

سارا آکالین _ در آن زمان به گفته سید هادی بهادری، عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی ۹۵ درصد دریاچه ارومیه خشک شده و تنها ۵ درصد از آن باقی مانده بود.

موضوعی که حالا همین نماینده مجلس از ابعاد دیگر آن سخن گفته و نگرانی ها را تشدید کرده است.

او گفته است خشکی دریاچه ارومیه سبب ایجاد ۸ میلیارد تن نمک می شود که می تواند کل کشور را تبدیل به کویر نمک کند.

او افزود: حقابه دریاچه ارومیه ۳ میلیارد مترمکعب در سال است، البته در ستاد احیاء دریاچه ارومیه این میزان به ۲.۵ میلیارد کاهش پیدا کرد که متاسفانه همین میزان را هم درحال حاضر وزارت نیرو اختصاص نمی دهد، درحال

حاضر ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب پشت سدها ذخیره شده است که از این میزان حدود ۴۰ درصد باید به سمت دریاچه رها شود.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد هم اکنون ۸۰ درصد سد ها مملو از آب است، افزود: هیچ ضرورتی ندارد که این میزان آب در سدها انباشته شود، بنابراین با توجه به کمبود آب در دریاچه وزارت نیرو نه تنها آب مورد نیاز را تامین نمی کند؛ بلکه برخی سدها به حجم بسیار بالای آب سرریز شده است، البته برخی نیز برای کسب رضایت کشاورزان نسبت به تامین آب مورد نیاز کشاورزی مقاومت کرده و همسو با وزارت نیرو هستند.

او با تاکید براینکه وزارت نیرو باید سهم دریاچه ارومیه را تامین کرده و از اقدامات پوپولیستی دوری کند،گفت: نمی توان به بهانه تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی حقابه دریاچه ارومیه را تامین نکرد، ستاد احیاء دریاچه ارومیه به وجود آمد تا هماهنگی ها را میان دستگاه ها و وزارتخانه ها را ایجاد کند؛ اما متاسفانه عملکرد این ستاد بیانگر مسائل دیگری است، رییس ستاد معاون اول رییس جمهور است که تاکنون نتوانسته هماهنگی ها به شکل قابل قبولی میان وزارتخانه ها ایجاد کند.

بهادری با بیان اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه مدت زمان بسیاری است که جلسه تشکیل نداده است، افزود: شرایط هماهنگی میان سازمان ها و دستگاه ها نگران کننده است، متاسفانه این ستاد نمی تواند نسبت به رها سازی آب پشت سدها در دریاچه کاری کند؛ البته تامین حقابه دریاچه ارومیه و تالاب های دیگر به نظر اولویت وزارت نیرو نیست، هرچند که شرایط دریاچه با هیچ تالابی قابل مقایسه نیست؛ زیرا خشکی دریاچه ارومیه سبب ایجاد ۸

میلیارد تن نمک می شود که می تواند کل کشور را تبدیل به کویر نمک کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد بحران خشکی دریاچه ارومیه برای تمام دنیا نگران کننده است.

اما نگرانی بزرگ متوجه مردم منطقه است که کارشناسان بخش سلامت نسبت به بروز برخی بیماری ها به دلیل خشکی دریاچه هشدار داده اند.