مخالفت مافیای قدرت و ثروت با تصویب FATF

راه سبز امید

 

اف ای تی اف یا همان قانون شفافیت بانکی چیز جدیدی نیست

که نمایندگان ‌مجلس ایران تحت تاثیر جوسازی های مافیای قدرت و ثروت تصویب آن را برای مدت ۲ ماه به تعویق انداختند.

نکند قرار است در این مدت خبر جدیدی بشود که ملت از آن بی خبر است ؟!

قانون شفافیت بانکی در واقع همان اجرای عدالت علوی است

که ۱۴۰۰ سال پیش ا ز اجرای این قانون توسط غیر مسلمانها ، علی در هنگام قبول خلافت گفت:

اگر مال حرامی در اموالتان پیدا کنم بی هیچ تردیدی آن را به سر جای خود برمی گردانم حتی اگر به کابین زنانتان رفته باشد.

و آن جا که در لحظات واپسین عمر خود گفت مبادا غیر مسلمانها در تبعیت از اسلام و قرآن بر شما پیشی بگیرند. 

این قانون در واقع راهکاری برای اجرای اصل معوقه ۱۴۲ قانون اساسی

برای نظارت بر اموال و دارایی های مسئولین درجه اول نظام بطور خاص

و یا اجرای همان قانون از کجا آورده ای بطور عام است

که درست شصت سال پیش از این در مجلس شورای ملی زمان شاه به تصویب رسید.

قوانینی که هیچگاه به مرحله اجرا نرسیدند چه در آن رژیم و چه در این رژیم.

این همان اصل معوقه ای است که اگر در زمان رژیم قبل اجرا شده بود هرگز انقلاب نمی شد.

و اگر در جمهوری اسلامی اجرا شده بود هرگز کار به اینجا نمی کشید.

که اینک کشور در اثر غارت و چپاول اموال دولت و ملت به آستانه ورشکستگی و فلاکت و فروپاشی کشیده شود.

آن ها که امروز با عوام فریبی و ریاکاری و فرافکنی و دلسوزی دروغین برای فقرا و محرومین دولت را متهم به ناکارامدی و بی کفایتی و فساد می کنند

و خواهان استعفای دولت روحانی و روی کار آمدن دولت نظامی هستند ،

همان هایی هستند که اموال ملت و دولت را طی سی سال گذشته به بهانه اجرای اصل ۴۴

و یا به بهانه دور زدن تحریم ها در دوران طلایی قیمت نفت در زمان احمدی نژاد غارت کردند

و پس از تصویب برجام هم با موشک پرانی و تنش آفرینی بهانه لازم برای ترامپ جهت خروج از برجام را فراهم کردند

و اکنون نیز با ممانعت از تصویب قانون شفافیت بانکی می خواهند تا اروپا را به همسویی با آمریکا برای خروج از برجام تشویق کنند.

تا دوباره کاسبی پر سود دور زدن تحریم ها را به بهای نابودی ملت ایران راه بیاندازند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما