جمهوری اسلامی برای حفظ منافع ملی باید در سیاست های خود تجدید نظر کند

 

شهره عاصمی

 

به نظر من سیاست مثل بازی شطرنج می ماند.

با داشته ها و امکانات باید جلو رفت.

برای منافع ایران، جمهوری اسلامی باید عقب گرد کند.

به نفع ملت ایران هم است که جمهوری اسلامی از کشورهای دیگر بیرون بیاید

و منابعش را برای ملتش خرج کند.

کسی در جهان حق نداشت به موشک های ما که برای دفاع از کشورمان ضروری است اعتراض کند،

تا سپاه روی موشک ها به زبان عبری نوشت تا نابودی اسراییل.

به راستی چرا سپاه این کار را کرد؟

رهبر ایران برای رسیدن به رویاهایش که توسعه شیعه در منطقه است،

نمی تواند کشور ایران و ملت را قربانی کند.

ایشان باید یک نرمش قهرمانانه برای نجات ایران انجام دهد.

امیدوارم یکبار هم شده ایشان بجای توسعه شیعه در منطقه

به فکر ملت ایران باشد.

یک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوالدوز به دیگران.

از ترامپ قلدر بی اخلاق گفتیم.

از خودمان هم بگوییم.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “جمهوری اسلامی برای حفظ منافع ملی باید در سیاست های خود تجدید نظر کند

Comments are closed.