افسانه ای به نام ترامپ

 

مهردادشاکری

 

دیدار بی سابقه رییس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی اتفاقی است که هیچ کس از قبل پیش بینی آن را نمی کرد.

کسانی که تا قبل از این ترامپ را دیوانه خطاب می کردند ،

حالا باید عزم و اراده این تاجر و سیاست مدار را بستایند.

ترامپ نشان داد به خوبی فرصت ها و تهدید ها را می شناسد

و مهره های بازیش را به درستی حرکت می دهد.

کاری که ترامپ و تیم ترامپ انجام داد کاری است کارستان.

او به خوبی از اهرم فشار برای دستیابی به یک توافق مهم استفاده کرد.

دیپلماسی ترامپ بدون شک یک دیپلماسی خاص خودش خواهد بود.

ترامپ به خوبی از وضعیت اقتصادی جهان باخبر است

و می داند که هیچ سلاحی قدرتمندتر از سلاح اقتصاد نیست.

ترامپ با سلاح اقتصاد به میدانی پا گذاشته که تا اینجا نشان می دهد فاتح این میدان و نبرد می باشد.

مردی که دیوانه میخوانندش دارد تبدیل به افسانه ای می گردد به نام افسانه ترامپ

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما