استراتژی خون در عراق،سپاه چه خواب شومی دیده؟

 

مهرداد شاکری

 

سلسله اتفاقاتی که طی چند روز گذشته در عراق اتفاق افتاد ،

کفه ترازو را به نفع سپاه و رهبر ایران در عراق سنگین کرد.

سپاه قدس توانست با بمب گذاری در یکی از مساجد شیعه طرفدار جریان صدر در عراق

و آتش زدن صندوق های رای ،

سررشته امور عراق را دوباره در دست بگیرد.

سپاه قدس با مدیریت قاسم سلیمانی قبل از پیروزی جریان صدر در انتخابات

از آنان برای پیوستن به جریان طرفدار حاکمان ایران دعوت کرده بود

و با ارسال پیام های محرمانه آنان را تهدید به بمب گذاری های متعدد در بغداد و گوشه گوشه عراق نموده بود.

حاکمان ایران برای ادامه حیات خود نیاز دارند که عراق رنگ آرامش به خود نبیند.

سپاه و رهبر ایران باید برای حفظ بقای خود که وابسته به گسترش نفرت و خون ریزی در منطقه می باشد

عراق را پیشتر از قبل درگیر جنگ های داخلی نمایند.

رهبر ایران و سپاه قدس برای جلوگیری از شکل گیری عراق متحد و یکپارچه حمام خون به راه خواهند انداخت.

حیات نکبت بار حاکمان ایران جز باخونریزی و کشتار تضمین نخواهد شد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما