مهدی رحمانیان : متأسفانه نگاه ما به اعتراضات و تجمعات خشن و آسیب زاست

 

نگام ، سیاسی _  مدیر مسئول روزنامه شرق گفت: نگاه ما به اعتراضات، تجمعات خشن و آسیب زاست ضمن اینکه اصلاً موضوع تجمعات الزاماً این نیست بلکه صنفی جمع می شوند صحبت های خود را در قالب تجمعی می زنند یا در قالب بیانیه و صورت جلسه ای به مسئولین مربوطه می دهند یا مسئولین مربوطه حضور پیدا می کنند و قول و قرارهایی می گذارند و مساله تمام می شود.

روز گذشته برخی از روزنامه های در تیتر یک به بحث مشخص شدن مکان هایی برای تجمعات اعتراضی پرداختند، مهدی رحمانیان درگفت وگو با شفقنا درباره چرایی انتخاب این موضوع برای تیتر اول روزنامه خود اظهار کرد: تجمعات اعتراضی یک مساله مهمی برای جریان های سیاسی است چون در قانون اساسی هم این مجوز را داده که اگر کسی می خواهد تجمع کند، براساس چارچوبی که توسط قوانین عادی تعیین می شود باید این اجازه را داشته باشد، کلیت آن هم در قانون اساسی آمده که مخل مبانی و امنیت کشور نباشد.

وی در ادامه اظهار داشت : این چالش در طی این ۴۰ سال گذشته بوده که این فرصت فراهم شود تا جریانات اجتماعی و سیاسی اگر می خواهند تجمعی داشته باشند و حرف خود را بیان کنند این فرصت برای آنان فراهم شود که تجمع صورت گیرد منتها تاکنون از این قانون تفاسیر متفاوتی می شده است، در ۷ تا ۸ ماه گذشته هم شورای شهر، هم مجلس و هم دستگاه های دولتی به فکر افتادند که باید کاری در این زمینه کنند. شورا مصوبه ای داشت و دنبال تعیین مکان هایی بود و اخیراً این موضوع مجدد مطرح شد. چون این مساله مهمی در میان جریان های سیاسی بود تیتر اول روزنامه انتخاب کردیم.

او در پاسخ به اینکه مشخص کردن مکان های مشخصی برای تجمعات راه حل خوبی است یا این اعتراضات را پیچیده تر می کند؟ گفت: ما باید تمرین کنیم، در کشورهای دیگر مانند لندن کسانی که می خواهند اعتراض کنند در مکان های مشخصی تجمع می کنند و تکلیف روشن است. مکان هایی را مشخص کردن اشکال و ایرادی ندارد چون اگر قرار باشد غیر از این باشد هر جایی می شود محل اعتراض و تجمع و همین باعث می شود به سایرینی که کاری به این موضوع خاص ندارند آسیب بزند و حق آنان پایمال شود برای اینکه تکلیف کسبه آن محل ها هم روشن شود باید جاهایی مشخص شود که به همه آسیب نزند، ضمن اینکه آنها هم فرصت داشته باشند اعتراضاتشان را مطرح کنند.

مدیرمسئول روزنامه شرق ادامه داد: اصولاً نگاه ما به اعتراضات، تجمعات خشن و آسیب زاست ضمن اینکه اصلاً موضوع تجمعات الزاماً سیاسی این نیست بلکه صنفی جمع می شوند صحبت های خود را در قالب تجمعی بیان کرده یا در قالب بیانیه و صورت جلسه ای به مسئولین مربوطه می دهند یا مسئولین مربوطه حضور پیدا می کنند و قول و قرارهایی می گذارند و مساله تمام می شود. در حقیقت ما باید به شکل مدنی مسایل خود را حل کنیم تا با اشکال دیگری که به این روش مدنی ختم نمی شود و ممکن است که آسیب زا هم باشد.

رحمانیان در مورد نقد عده ای مبنی بر اینکه دولت به جای مشخص کردن مکان هایی برای اعتراض، مشکلات مردم را حل کند، گفت: این دو در طول هم نیستند در عرض هم هستند، وظیفه دولت حل مشکلات مردم هست، اما در این موضوع مولفه های فراوانی که وجود دارد و کارهای فراوانی که دولت باید انجام دهد ممکن است یک جای کار هم بلنگد و طبیعی هم هست و صنفی که می خواهد صدای خود را برساند، باید یک مکانی وجود داشته باشد که بتواند صدای خود را به مسئولین برساند تا مشکلاتشان حل شود.