جشن کاسبان تحریم و عزای ملت ایران

 

راه سبز امید

 

با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران کاسبان تحریم جشن گرفته اند.

دوباره سفره نفت زیر پای آنها پهن می شود

و پول نفت به حساب های شخصی آن ها واریز می شود.

خدا بده برکت.

پول مفته و دل بی رحم

و ملت ایران هم از این پس باید با ارز ۱۰۰۰۰ تومانی زندگی کند.

آنها که هم زمان با اجرای برجام موشک پرانی می کردند.

و روی آنها مرگ بر اسراییل می نوشتند هدفشان همین بود.

حالا که به هدفشان رسیده اند دَم از راهکارهای عالمانه و دموکراسی و رفراندوم و برگزاری انتخابات آزاد در فلسطین می زنند.

خدا به داد ملت ایران برسه.

بعد از این ایران و کره شمالی جای خود را با یکدیگر عوض خواهند کرد.

و ما به اعماق تاریخ پرت خواهیم شد.

روز شروع تحریم ها روز عزای ملی و روز جشن و شادی کاسبان تحریم است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما