نقدی بر نامه ۱۰۰ اصلاح طلب به آقای خاتمی

 

مجتبی میرآخورلی

 

دیروز نامه ای توسط ایلنا منتشر شد که طی آن ۱۰۰ اصلاح طلب که اغلب جوانان هستند خواستار اصلاحات در جریان اصلاح طلبی شده اند.

بسیاری از امضاکنندگان را می شناسم و برای شخصیت، نظرات و کوشش هایشان عمیقا احترام قائلم،

اما به نظرم آن خواسته ای را که ایشان در این نامه دنبال کرده اند کاملا در تناقض با مقصودشان است.

نگارندگان نامه ابتدا آقای خاتمی را “رهبر اصلاحات و چهره مورد وثوق همه گروه‌های جریان اصلاحات که تاکنون موجب تکرار پیروزهایی در انتخابات مختلف شده است” خطاب کرده اند

و این جایگاه منحصر و منفرد را برای ایشان قائل شده اند

و به گونه ای ولایت ایشان بر جریان را پذیرفته اند

و سپس از ایشان در خواست کرده اند :

از «فردمحوری» به سوی «نهادمحوری» حرکت کند

چرا که معلوم نیست همواره بتوان از سرمایه اجتماعی گرانقدر ایشان بهره برد.

به گمانم آنچه می توانست غرض اصلاحات در جریان اصلاح طلبی را توسط این دوستان دنبال کند،

یک نامه با محتوای مطالبه پاسخگویی، مسوولیت پذیری و بازگشت به ارزش های اصلاحات از سوی آقای خاتمی و افراد حلقه پیرامونی شان بود.

به یاد داشته باشیم که بسیاری از همین دوستان اصلاح طلب این نقد را بر رهبری وارد می دانند که

افراد و نهادهای ذیل و پیرامون ایشان پاسخگویی به مردم ندارند؛

اکنون باید از این دوستان پرسید،

افراد ذیل و پیرامون آقای خاتمی آنچه طی این سال ها به عنوان اصلاح طلبی به مردم ارائه کرده اند چه میزان با اهداف و ارزش های اصلاحات هماهنگی داشته است؟

اگر باب این نگاه انتقادی به عملکرد آقای خاتمی و حلقه پیرامونی ایشان باز شود،

در آینده ای نزدیک مشخص خواهد شد که رویکرد و عملکرد خاتمی و نزدیکانش، اهرم اصلاحات بوده یا ترمز آن.

به گمانم زمان آن فرا رسیده که عیار قهرمان های خودساخته به بوته آزمایش گذاشته شود.

با امید به اصلاح

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما