رائفی پور ناشیانه در حال جعل تاریخ معاصر ؛ رهبری که رائفی پور روایت می کند هر که باشد سید علی خامنه ای نیست

 

میثم بازیاری

 

کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که در آن رائفی پور میکوشد از رهبر ایران یک چهره اسمانی و مقدس و زاهد بسازد.

سبک زندگی رهبر ایران از نگاه رائفی پور یک زندگی کاملا ساده و بدون حاشیه است.

رهبری که در آن با هواپیمای عمومی سفر میکند.

پول بلیط هواپیمایش را پرداخت می کند.

یک هفته با یک کاسه حلوا و کمی نان و پنیر میسازد.

و …

داستانی که رائفی پور از زندگی رهبر ایران نقل می کند حتی برای یک کودک ۵ ساله هم قابل باور نیست.

رائفی پور مخاطبان و مردم و جامعه را با این حرف ها به تمسخر میگیرد.

از رهبر ایران خدا می سازد.

او را بی اعتنا به تمام لذت های دنیوی نشان میدهد.

اما ایشان یک نکته را فراموش کرده.

اینکه حتی مردم عادی هم این روزها به حقایق درون بیت رهبری و نحوه زندگی رهبر ایران آشنایی کامل دارند.

مردم رهبر ایران را در قالب یک دیکتاتور تمام عیار می شناسند.

رهبری که زیردستانش همگی غرق در فساد شده اند.
رهبری که غرق در زر و زور تزویر شده.

رهبری که فرسنگها از مردم کشورش از تمام جهات فاصله دارد.

چهره ای که رائفی پور از رهبر ایران می سازد شبیه یک جوک خنده دار است.

رهبری که رائفی پور روایت می کند هر که باشد ،سید علی خامنه ای نیست.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “رائفی پور ناشیانه در حال جعل تاریخ معاصر ؛ رهبری که رائفی پور روایت می کند هر که باشد سید علی خامنه ای نیست

Comments are closed.