لایه های امنیتی در حال فروپاشی

 

میثم بازیاری

 

تا همین چند سال پیش شکست و نفوذ در لایه های امنیتی نظام ایران کاری سخت به نظر می آمد.

نظام ایران با ساخت لایه های دفاعی و امنیتی خود را از هر گزند و آسیبی مصون می دید.

لایحه های دفاعی که از بطن خود مردم بودند.

از همین مردم عادی کوچه و بازار

روحانیت ، پرسنل عادی سپاه ، بسیج ، نیروی انتظامی ، ارتش ، کارمندان دولت ، دانشگاه ها و …

همه از لایه های دفاعی و امنیتی نظام ایران بودند.

شعار بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه همه افراد ملت باید یک اطلاعاتی باشند عملا در حال اجرا شدن بود.

محال بود در یک محله کوچک و در یک کوچه یک چهارم از همسایه ها طرفدار و سینه چاک نظام و رهبری نباشند.

عده ی زیادی ذوب در ولایت بودند.

اما این نظام پس از رهبری سید علی خامنه ای

با سیاست های غلط داخلی و خارجی

و با دزدی ها و اختلاس های مسئولان عال رتبه

و فساد سیستماتیک در کل جامعه ،

عملا دست به یک خودکشی تدریجی زد.

روز بروز از حامیان این نظام کاسته شد

و به جمع مخالفان آن افزوده شد.

لایه های دفاعی و امنیتی یک به یک فروریخت.

نظام ایران دیگر نمی تواند به هیچکدام از لایه های امنیتی خود اتکا کند.

با فرو ریختن لایه های امنیتی ، نظام در سراشیبی سقوط قرار گرفته.

صدای فروپاشی نظام دارد گوش فلک را کر میکند.

مردم همگی خواهان یک تغییر بنیادین می باشند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما