توافق ایران و آمریکا برای حل بحران آب راهکاری عالمانه برای برون رفت از معضل کنونی

 

راه سبز امید

 

ایران آب ندارد

و به تنهایی توان حل این بحران ملی را ندارد

و به کمک های علمی و فنی و مالی بین المللی

برای رهایی از این بحران

جهت تداوم حیات ۸۰ میلیون جمعیت خود نیاز مبرم دارد.

آیا بهتر نیست به جای تهدید کردن دنیا به خروج از برجام

و راه اندازی ۱۹۰۰۰۰ سانتریفوز

که هیچ دردی از ملت ما دوا نمی کند

با آمریکا توافق کنیم که ؛

به کشور ما برای حل بحران آب

و راه اندازی ۱۹ آب شیرین کن بزرگ

هر کدام با ظرفیت یک میلیون متر مکعب در روز

که انرژی مورد نیازش حتی الامکان از نیروگاه های هسته ای تامین شود

در ساحل خلیج فارس و دریای عمان

و انتقال آب آن ها به شهرهای بزرگ ایران همکاری کند

و به ازای آن ما خواست های ۱۲ گانه امریکا برای بازگشت به برجام را عملی کنیم؟

این یک همکاری برد – برد برای طرفین و در جهت منافع ملی هر دو کشور است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “توافق ایران و آمریکا برای حل بحران آب راهکاری عالمانه برای برون رفت از معضل کنونی

Comments are closed.