نماینده مجلس: درخصوص تخلفات و مفاسد مدیران سردار قالیباف در شهرداری مدارکی وجود دارد

 

نگام ، سیاسی _ تخلفات و فساد مدیران زیر مجموعه سردار محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران همواره از سوی رسانه ها افشا و علنی شده و در مهمترین مصداق علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران که روزی از متحدان و دوستان قالیباف بود، نکاتی را درباره فساد در شهرداری مطرح کرد که بسیار بازتاب داشت. حتی دبیر با صراحت انکار نکرد که در دوره قبل حامی شهردار بوده است اما با لحن سوگند گونه گفت دیگر به قالیباف رای نخواهد داد و به دلیل تخلفاتی که از عملکرد وی دیده است حاضر نیست راه رفته را دوباره ادامه دهد.

سارا آکالین _ در تازه ترین اتفاق نیز علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران به خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد درخصوص تخلفات و مفاسد مدیران شهری گذشته درشهرداری مدارکی وجود دارد.

او افزود: متاسفانه درعرصه خرید و فروش ملک مسائل و موضوعات متعددی مبنی بر وجود تخلف مطرح است، درحال حاضر برخی شرکت ها در خارج ثبت شده اما برای شهرداری مشغول به فعالیت هستند؛ بنابراین برای تعیین تکلیف موارد و اشکالات باید تحقیق و تفحص صورت گیرد.

محجوب تصریح کرد: شهرداری و شورای شهر تهران باید به عملکرد برخی شرکت ها که درقالب مجموعه دیگری پدید آمدند، توجه کنند، زیرا مجلس تنها می تواند درخواست تحقیق و تفحص را مطرح کند؛ اما اینکه شورای شهر چرا در ادوار گذشته به این مسئله ورود نکرده به مجلس ربطی نداشته و شورا باید پاسخگو باشد، هر چند که برخی اعضاء شورای شهر دوره قبل با اظهارات و مصاحبه های متعدد نسبت به وجود این تخلفات بارها هشدار دادند.
او با اشاره به اینکه مجلس وظیفه مهم تری درخصوص مقابله با این تخلفات دارد، اظهار داشت: چرا درحال حاضر با تغییر صورت مسئله نیز حتی کار تحقیق و تفحص به سرانجام نمی رسد، به طورحتم هیچ مسئله ای را نمی توان بدون کار کارشناسی و کسب اطلاعات لازم مطرح کرد؛ البته مجلس همچنان این مسئله را پیگیری کرده و درهمین رابطه کمیسیونی مشترک با حوزه اقتصادی تشکیل شده است، ازاین رو امیدواریم کمیسیون هرچه سریعتر این مشکلات را حل کند.

محجوب درباره مواضع یکی از اعضاء شورای شهر مبنی بر اینکه سازمان های وابسته به شهرداری مجرای تخلف و فساد هستند، گفت: در این خصوص برخی اطلاعات موثق و صحت بخشی از مسائل نیز مشخص نیست، بنابراین برای دستیابی به اطلاعات متقن و شفاف درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری دوره گذشته مطرح شد که متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.