طنز سیاسی : بخور بخور در مجلس / هومن جعفری

اینجوری که آقای حسن کامران نماینده اصفهان می‌فرمایند بخور بخور در مجلس به سرویس‌های بهداشتی هم کشیده! استاد در مصاحبه با تابناک فرموده‌اند: «مجلس ما آنقدر ریخت و پاش دارد که به مستراح هم بند کرده است؛ خرج تعمیر یک دستشویی در مجلس ۲۶ میلیون تومان شده است، البته من جلوی آن را گرفته‌ام. اگر شما عکسی از آن می‌گرفتید، می‌دیدید که دستشویی قبلی سنگ مرمر و کاشی‌های مرتب داشت، اما مجلس یک دفعه تصمیم گرفت آن را تعمیر کند.

 

دستشویی‌های سالم را خراب کردند و دستشویی جدید ساختند. الان مجلس هفت طبقه و در هر طبقه دو دستشویی دارد که روی هم رفته و با حساب سرانگشتی برای هر دستشویی ۲۶ میلیون هزینه کرده‌اند که سرجمع آنها می‌شود چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان که خارج از مناقصه به افراد واگذار شده تا ساخته شود.»

 

می‌بینید در این مملکت آدم ناچار است پولش را از کجاها در بیاورد؟