استعفای دیرهنگام مدیرعامل قالیبافی بانک شهر

سبز اندیش

 

پس از عزل حسین محمد پورزرندی توسط بانک مرکزی براساس گزارش های نهادهای نظارتی و امنیتی و انتشار نامه چهارم عزل در فضای مجازی، بالاخره پورزرندی مجبور به استعفا شد.

این استعفای شبانه در حالی صورت گرفت؛ که در بانک مرکزی در نامه ایی تداوم فعالیت پورزندی را تصرف اموال دولتی و غیر قانونی توصیف کرده بود.

پورزرندی که در تکذیبیه خود از ارسال مستندات مورد درخواست به بانک مرکزی اشاره کرده بود، مجبور شد در ضرب الاجل تعیین شده استعفا نماید.

سایت رسمی بانک شهر استعفای پر سوز و گداز مدیرعامل خود را منتشر کرد که در آن پورزرندی در این استعفای طولانی ، بی مهری ها را سد راه پیشرفت و توسعه دانسته ولی اشاره به محتوای نامه عزل بانک مرکزی ننموده است.

بانک شهر متاسفانه بازوی محکم قالیباف و باند او در شهرداری تهران بود که با انجام تخلفات گسترده میلیاردی در غارت اموال عمومی و بیت المال در دوران تصدی سردار خلبان بر شهر مصیبت زده تهران ، سهم بزرگی در به قهقهرا کشاندن سیستم بانکی و بی اعتمادی عمومی ایفا کرده بود.

این فضای مبارزه با فساد در سطح کشور که به برکت فضای مجازی ایجاد شده است، مطالبه هموطنان بوده و ان شاءالله به تخلفات مدیران معزول در دادگاه های صالحه رسیدگی گردد.

امید است مدیریت جدید شهرداری تهران هم با تدبیر و جدیت ، بقایای غارتگران بیت المال در دوره قالیباف را که بعضا هم چنان در گوشه کنار شهرداری تهران جا خوش کرده اند ، پاکسازی نموده و مدیرانی امین و دلسوز را جایگزین آنان نمااید.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما